Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Giresun’da Yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen din görevlileri arası “18. Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nın finali bu yıl Giresun’da gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında, personelin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik ülke genelinde düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye Finali bu yıl 17 Ağustos’ta (yarın) Giresun'da gerçekleştirilecek.

Seyyid Mehmet Paşa Camii’nde halka açık olarak saat 13.30 gerçekleştirilecek yarışmaya 10 bölgeden 10 Din görevlisi katılacak.

Jüriliğini; Prof Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Başkan), Doç. Dr. Fatih Koca (Üye), Doç. Dr. Mehmet Tıraçı (Üye), Dr. Ali Osman Alaca (Üye) ve Ayasofya Camii Baş Müezzini Mehmet Hadi Duran'ın (Üye) yapacağı 18. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'ne yarışmacı olarak;

  • Elazığ İzzetpaşa Camii Müezzin Kayyımı Yusuf Türk,
  • Tarbzon Ortahisar Yenicuma Camii Müezzin Kayyımı Uğur Demirci,
  • Mersin Tarsus İmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii İmam Hatibi Mahmut Turan,
  • Gümüşhane Kelkit Hz. Osman Camii İmam Hatibi Hamit Nas,
  • Yozgat Ahmet Yesevi Camii Vekil İmam Hatibi Samet Sabuncu,
  • Bursa Orhaneli Çınarcık Mh. Camii 4/B İmam Hatibi Ramazan Aydemir,
  • İzmir Kemalpaşa Binali Yıldırım Millet Bahçesi Abdülkadir Kanat Camii 4/B İmam Hatibi Samet Acar,
  • Kastamonu Merkez Hacı Mustafa Dinler Camii Vekil İmam Hatibi Enes Garparslan,
  • Muş Malazgirt Aktuzla Köyü Camii 4/B İmam Hatibi Ali Kızılkaya ve
  • İstanbul Üsküdar Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Enes Özsoy katılacak.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

EZAN SÖZLERİ VE ANLAMI

Ezan Sözleri ve Anlamı

EZAN NE İFADE EDER?

Ezan Ne İfade Eder?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.