Eyüp Belediyesi Milli İşletim Sistemi Pardus'a Geçti

TÜBİTAK'a bağlı ULAKBİM tarafından geliştirilen milli işletim sistemi Pardus'a talep artıyor. Eyüp Belediyesi de bir ilke imza atarak Pardus işletim sistemini kullanan ilk belediye oldu. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın "sistemin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması halinde teknolojik olarak dışa bağımlılığın azalacağını ve maliyetlerin düşeceğini" ifade ediyor.

Eyüp Belediyesi, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezince (ULAKBİM) geliştirilen Türkçe ve ücretsiz milli işletim sistemi Pardus'a geçti.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın yaptığı açıklamada, belediyenin tüm birimlerinde kullanılmaya başlanan Pardus'un tüm bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde kullanılması için belediye personelinin 1 yıllık eğitimden geçirildiğini kaydetti.

Eğitimlerin ardından belediyedeki tüm bilgisayarlarda yerli ve milli işletim sistemi kullanılmaya başlandığını dile getiren Aydın, belediyeler arasında Pardus'a 'ilk' geçenin Eyüp Belediyesi olduğunu, sistemin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması halinde teknolojik olarak dışa bağımlılığın azalacağını ve maliyetlerin düşeceğini söyledi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi birimlerimizde 'Pardus' kullanmaya başladık. Yeni yıl itibarıyla da bütün bilgisayarlarımızda bu program kullanılacak. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, daha güvenli ve ücretsiz bir program kullanacağız. 'Pardus'u kullanmaya başlamamızla yılda 2 milyon lira yabancı şirketlere gitmeyecek. Bu para Eyüp Belediyesinin kasasında kalacak."

Tüm devlet kurumlarının açık kaynak kodlu olan "Pardus"a geçmeleri için hükümetin teşvikleri olduğunu belirten Aydın, "İlk geçen belediye biz olduk. Şimdi duyduğum kadarıyla başka belediyeler de geçme kararı almış bulunuyorlar. Eğitimlerimiz bitti, sistemlerimizi buna göre ayarladık. 'Pardus', Türkçe, ücretsiz, güvenli ve milli bir işletim sistemi." dedi.

Remzi Aydın, "Pardus"un, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve TÜBİTAK'ın da aralarında bulunduğu bakanlık ve kurumlar tarafından kullanıldığını ifade etti.

Kaynak: yenisafak.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.