Er-rahman Ne Demek?

Rahman nedir? Er-Rahman anlamı nedir? Er-Rahman Esması’nın anlamı ve fazileti nedir? İslam’da rahman kavramı…

Rahmet ve merhamet; acıma, bağışlama, kalp yufkalığı, şefkat ve ihsân anlamlarına gelir. “Rahmân” ve “Rahîm” isimleri, “çok şefkat ve merhamet eden” anlamındadır. Kur’ân’da “Rahmân” ismi elli yedi, “Rahîm” ismi yüz on beş defa Allah’a nisbet edilmektedir.

ER-RAHMAN ESMASININ ANLAMI VE FAZİLETİ

“Rahmân”, Allah’ın zâtî ismi, “Rahîm” ise fiilî isimlerindendir. “Rahmân”, zâtî ismi olduğundan Allah’tan başkasına isim olarak verilemez. Fiilî isimlerinden olan “Rahîm” ise başkasına isim olarak verilebilir. Allah’ın bu ismi bir kulda tecellî ederse, o kul merhamet kanatlarını bütün yaratıklara açar.414

Allah’ın rahmeti bütün yaratılmışları kapsar. Rahmetiyle, inanan inanmayan bütün insanlara rızıklarını ve nimetlerini bol bol vermektedir.415

Hz. Peygamber Allah’ın rahmetini şöyle anlatır:

“Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini yaratıklarına vermiştir. Yaratıkların birbirlerine acımaları bu rahmet sebebiyledir. Allah’ın rahmetinin doksan dokuzu kıyâmet günü içindir.”416

Dipnotlar:

[1] Osman Nuri Topbaş, İmândan İhsâna Hak Yolculuğu, İstanbul, 2010, s. 109.

[2] Musa Koçar, Mâtürîdî’de Esmâ-i Hüsnâ, s. 48.

[3] Müslim, Tevbe, 20; Tirmizî, Deavât, 107; İbn Mâce, Zühd, 35.

Kaynak: Prof. Dr. Mehmet Bulut, Delilleriyle İslam Akaidi, Erkam Yayınları

ESMAÜL HÜSNA’NIN ANLAMLARI VE FAZİLETLERİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Bence de çok güzel olmuş teşekkür ederim

    Bence iyi bir cevaptı teşekkür ederim

Yorum Ekle