Elhamdülillah! Türkiye'de 200 Bin Hafız İcazet Aldı

Ankara Sincan ve Kızılcahamam ilçe müftülüklerince düzenlenen törende hafızlara belgelerini takdim eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de yaklaşık 200 bin hafızın sınavlara girerek icazet aldığını söyledi.

Sincan ve Kızılcahamam ilçe müftülüklerine bağlı Kur'an kurslarıda eğitimlerini tamamlayan hafızlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla düzenlenen törende belge aldı.

Kızılcahamam İlçe Müftülüğünün hafızlığını tamamlamış kız ve erkek öğrenciler için düzenlediği hafızlık icazet merasiminde konuşan Başkan Ali Erbaş, Kızılcahamam'ın hafızlar diyarı oluğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar muhafaza edileceğini, hafızların da buna vesile olacağını belirten Erbaş, hafız olmanın, Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmenin, meleklerle beraber olmak anlamına geldiğini, hafızlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılacağını vurguladı.

"Hafız olmak, son nefesine kadar Kur'an yolunda yürümek demektir"

Başkan Erbaş, hafızların ömürleri boyunca, daha fazla insan Kur'an-ı Kerim öğrensin diye çalıştığını ifade ederek, "Hafız olmak, son nefesine kadar Kur'an yolunda yürümek demektir." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için indirildiğini hatırlatan Erbaş, Mekke ve Medine'deki cehaletin Kur'an-ı Kerim'le ortadan kalktığının altını çizdi.

Prof. Dr. Erbaş, sahabelerin nice beldeleri Kur'an-ı Kerim'le aydınlattığını, dünyada Kur'an'dan başka hiçbir kitabın yüz binlerce, milyonlarca kişi tarafından ezberlenmediğini ifade ederek, "Bu, Kur'an-ı Kerim'in mucizesidir. Bu mucizeyi bugün de yaşıyoruz. Bugün burada bir anne ve oğluna hafızlık icazetnamesini vereceğiz. İşte bu mucize, bu mucizeyi burada yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim herkesin ezberleyeceği mucizevi bir kitaptır." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 200 bin hafızın sınavlara girerek icazet aldığını aktaran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, her ailede bir hafız olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

20 erkek, 14 kız olmak üzere toplam 34 hafızın icazet aldığı merasimde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin de dua etti.

Sincan'da 110 hafız icazet aldı

 

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sincan Müftülüğünce düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Başkan Erbaş, Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada 1400 yıl önce gönderilen Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kişi tarafından hıfzedildiğini belirtti.

Hıfzetmenin aynı zamanda korumak olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in indiği andan kıyamete kadar korunacağını ifade eden Prof. Dr. Erbaş, her aileden bir hafız yetişmesini talep ettiklerini, Kur'an'a hizmet etmenin hizmetlerin en büyüğü olduğunu söyledi.

Programda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 110 hafız, törenle icazet belgesini aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Sincan’da Abdülhamid Han Hafızlık Kur’an Kursu ile Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi-Kafe’nin açılışlarını da yaptı.

Programlarda Başkan Erbaş’a, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin de eşlik etti.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.