Doğa ve Hayvan Dostu İmam Duyarlılığıyla Örnek Oluyor

Kocaeli'de görevli imam Fatih Yılmaz, kuş gözlemciliği ve hayvanları koruma adına yaptığı projelerle takdir topluyor.

Kandıra ilçesindeki Kabaklar Camisi'nde imamlık yapan ve ilgi duyduğu fotoğrafçılık dolayısıyla 2 yıl önce kuş gözlemciliğine de başlayan Yılmaz, yaklaşık 150 kuş türünü fotoğrafladı.

Çektiği 3 doğa fotoğrafıyla ulusal bazda ödül kazanan Yılmaz, sokak hayvanlarına destek amacıyla kısa film çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yılmaz'ın, "Zeytin" adını verdiği kediye caminin kapılarını açması, Kur'an-ı Kerim okurken dahi ona şefkat göstermesi, görenlerin dikkatini çekiyor.

Zehirli yılana benzeyen "oluklu kertenkele"nin çiftçiler tarafından öldürülmesi üzerine bilgilendirici afiş hazırlayan Yılmaz, doğa ve hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

"Fotoğraf benim için tefekkür aracı"

İmam Fatih Yılmaz, 10 yıldır fotoğrafa ilgisinin olduğunu, daha çok doğa fotoğrafları çektiğini söyledi.

Son birkaç yıldır kuş gözlemciliğine de yöneldiğini anlatan Yılmaz, "Kuş gözlemleri yaptım. Kuşları tanımaya başladım. Yaklaşık 150 kuş türünü fotoğrafladım. İzin günlerinde İzmit Körfezi'ndeki sulak alana gidiyorum. Orada kamuflaja yatarak, 2-3 saat içerisinde kuşları gözlemliyorum ve fotoğraflıyorum. Sabah namazından sonra 2-3 saat içerisinde çekmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Yılmaz, Bursa'da bir fırıncının sokak hayvanlarına ekmek verdiğini, bunun kısa filmini çekerek insanlarda farkındalık oluşturmak isteğini kaydetti.

Kedisi Zeytin'in kendisini camide yalnız bırakmadığını, her zaman yanında olduğunu dile getiren Yılmaz, cemaatin de Zeytin'e ilgi gösterdiğini aktardı.

Yılmaz, fotoğraf çekmenin kendisi için tefekkür aracı olduğuna işaret ederek, "Doğadaki ayrıntıları fark ettikçe Allah'a olan hayranlığım katbekat artıyor." dedi.

İnsanların da bunun farkında olmasını sağlamak istediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Onların Allah'ı anmalarına vesile olmak benim için çok önemli. Yani bir kuşun kilometrelerce hiç durmadan yiyip içmeden uçtuğunu öğrenen insanlar, daha çok tefekkür ediyor. Rabbimiz, Mülk suresinde; 'Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası havada tutamaz.' buyuruyor. Bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra, kıyı çamur çulluğunun 12 bin kilometre hiç durmadan, yemek yemeden uçtuğunu duymak, Allah'ı anmaya vesiledir aslında. Bizler için yeryüzündeki her şey tefekkür aracıdır."

Yaptıklarının gençlere örnek olacağını düşündüğü belirten Yılmaz, "Benim yaptığım farklı işler onların ilgisini çekiyor." ifadesini kullandı.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.