"dağıstan Aslanı" Kitabı Okuyucuları Bekliyor!

Tarık Mümtaz Göztepe'nin "Dağıstan Aslanı İmam Şamil" kitabı Sebil Yayınları'ndan çıktı.

Bazı romanlar vardır ki, her vakit okunmalıdır. İşte başta bugünkü genç neslimiz olmak üzere, gevşeyen vidalarımızı sıkılamak için hepimizin okuması gereken romanlardan birisi, “Dağıstan Aslanı İmam Şamil” in romandır.

Sebil Yayınları’na ait romanın yazarı Tarık Mümtaz Göztepe.

Romanın okunmasından kastımız, okuyup kahramanın kahramanlıklarıyla övünmek veya kendimize bir güç vehmet değildir elbet. Okunmasından kastımız, Şeyh Şamil’in veya İmam Şamil’in nezdinde;“inanmanın ve iman etmenin inceliklerini öğrenmek, benimsemek ve benimsemekten öte o büyük aşkı hayatımıza dâhil edebilmektir.”

Roman okumak denilince akla gelen kitaplar çeşitli dünya klasikleri ve Rus yazarlarıdır. Aşağılık kompleksinden kurtulamayan memleketlerde hep böyle olagelmiştir.

Hâlbuki aynı Rusya’da öyle bir kahraman vardır ki, Rus yazarlarının hayal güçleri, onun inanmışlığı ve kahramanlığı yanında donup kalmıştır. Kısacası Şeyh Şamil’in kutlu mücadelesi, milli ve manevi duygularımızın kavileşmesi için okunması gereken bir eserdir. 

Yazar: Tarık Mümtaz Göztepe,

Yayınevi: Sebil Yayınları

Baskı Yılı: 2013, 440 sayfa

Sebil Yayınları: 0216 553 51 51

www.sebilyayinevi.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Kitabın siparişini verdim. daha önce "Moskof Mezarlığı nı okumuştum. Küçüklüğümden beri Çeçenlere ve Şeyh Şamil'e ayrı bir ilgi ve muhabbetim var...

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.