Cuma Günü Mesajları

Cuma günü Müslümanların bayramıdır. Bu bayram gününde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik.

Cuma gününe özel mesajlar...

 • “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” (Bakara, 201) Cumanız hayırlı, huzurlu ve bereketli olsun.
 • Hayırlı, bereketli, huzurlu ve istifadeli Cumalar. Cumanız mübarek olsun.
 • Rabbimiz günümüzü bereketlendirsin, sadrımızı açsın, muhabbeti ile kalbimizi şenlendirsin. Hayırlı Cumalar.
 • Amelin semeresi huşu ve tevazudur. Hayırlı, huzurlu ve bereketli Cumalar.
 • “Dünya serapa kaygıdır; gelse yorar, gelmese üzer.” Hayırlı, bereketli ve huzurlu Cumalar.
 • Rabbimiz günümüzü hayırlara vesile kılsın. Lutfuyla maddi ve manevi şifalar, müjdeler, rızıklar göndersin. Hayra giden yolları kolaylaştırsın ve bizi sıdk ve ihlas üzere daim eylesin. Bizi, ailemizi ve bütün müminleri rıza, muhabbet ve marifetine mazhar eylesin. Hayırlı cumalar.
 • “Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf sahibidir” (Enfal, 29). Hayırlı, huzurlu, bereketli ve feyizli Cumalar.
 • Kulluğu, yolunun yolculuğunu ve kullarının sürûrunu umudumuzun ufku ve ruhumuzun huzuru kıl Yâ Rab... Hayırlı Cumalar.
 • “İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, kendisinde ne alışveriş, ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli açık harcasınlar” (İbrahim, 31).
 • Hayırlı, bereketli ve huzurlu Cumalar.
 • “İnsanların diriltilecekleri gün, beni mahcub etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Ancak Allah’a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer” (Şuara, 87-89). Cumanın hayır ve bereketi üzerinize olsun.
 • Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dayanılamayacak dertten, insanı helâke götürecek tâlihsizlikten, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felâketten Allah’a sığınınız.” (Buhârî, Daavât 28).
 • Cumamız mübarek, işlerimiz bereketli, gönlümüz huzurlu olsun.
 • Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua buyurdular:
 • “Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.” (Ebu Dâvûd)
 • Cumamız mübarek, işlerimiz bereketli, gönlümüz huzurlu olsun.
 • Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duâ ederlerdi: “Allahım! Dünya musîbetlerini hafifletecek güçlü iman ver.” (Tirmizî, Daavât 80).
 • Hayırlı Cumalar.
 • “Rabbinizden mağfiret dileyin ve O’na tevbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım” (Hud, 3). Hayırlı, bereketli ve huzurlu Cumalar.
 • Allɑh’ın selɑmı, rɑhmeti, bereketi üzerimize olsun!.. Hayırlı Cumalar.
 • “...Allah’ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır...” (Buhârî, “De’avât”, 60; Müslim, “Zikir”, 70) Hayırlı, bereketli ve huzurlu Cumalar.
 • Cumɑmız Mübɑrek Olsun! Hɑyırlı Cumɑlɑr.
 • Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi cennette gezenlerden eyle!.. Hayırlı Cumalar.
 • Öyle bir duɑ et ki; günɑhın tövbenin büyüklüğünden ɑğlɑsın… Cumanız mübarek olsun.
 • Şeytɑndɑn yɑrɑdɑnɑ sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yɑkɑsın!.. Hɑyırlı Cumɑlɑr.
 • Allahım!.. Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle!.. İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle!.. Amin. Hayırlı Cumalar.
 • “Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.” diyen Sevgilinin (s.a.v.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Hayırlı Cumalar.
 • Kul hata işleyeceği zaman, kapılarını kapar, perdelerini çeker, kullardan saklar; ama ona şöyle hitap edilir: “Ey Âdemoğlu, beni görenlerin en küçüğü yaptın. Halbuki hepsinden önce Beni düşünmeliydin.” Hayırlı, huzurlu ve bereketli Cumalar.
 • Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
 • Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için, sen de dua et Alllah için. Cumanız mübarek olsun.
 • Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün Cuma Bayramın olsun. Rabbim seni kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, garip gönüllerin dert ortağı eylesin. Cumanız mübarek olsun.
 • Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine güzellikler getirsin. Hayırlı Cumalar.
 • Allah’ım, “kin, kibir ve ‘kim ne der’“ hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi bizlere nasip eyle. (Amin) Cumamız mübarek olsun.
 • Allah’ım! Senden bugünün ve yarının, hakkımda bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Seherde açılan eller hürmetine, rukuda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı… Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi… Merhameti bol Allah’ım sen affedicisin, affı seversin bizlerin günahlarını da affeyle!... (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdu: “Cuma günü duaların kabul edildiği vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir.” Hayırlı Cumalar.
 • Bu dünya fani sakın güvenme; giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz!.. Gönlünüz iman, mekânınız cennet olsun. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Tüm din kardeşlerimizin Cuması kutlu olsun Allah herkese şifa versin ve en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri bu günde rahmetinden mahrum bırakmasın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • İnsan; geçmişin hasretlisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir!.. Allah bizi şikâyet edenlerden değil şükredenlerden eylesin!.. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Allahım, sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın.Ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım Allah’ım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan ancak Sensin. (Amin) Cumamız mübarek olsun.
 • İmkanların bittiği yerde iman vardir. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız Mübarek Olsun.
 • Alışmış dilimiz, fitne tadına / İslâm zulmedermiş, güyâ kadına / Yalan söylüyoruz, Kur’ân adına / Yüce kelâmına, açmışız harbi / Ne kadar da sabırlısın Ya Rabbî... / Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor / Utancından, durdu kalem gitmiyor / Ne yapsak da bizde kusur bitmiyor / Olmuşuz bir kere isyâna tâbî / Kurtar bizi kurtar bizi Ya Rabbi... Amin... Cumanız hayırlı olsun.
 • Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun. Her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada, dudaklarınız duada olsun. Her an ve her günkü dualarınız kabul olsun!.. Cumanız mübarek olsun.
 • Ya Rabbi; Sana açılan elleri, Sana yönelen gönülleri, Sana bükülen boyunları, Sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme!.. Hayırlı Cumalar.
 • Ya Rabbi; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kullarının ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip eyle!.. Ya Rabbi, biz kullarının dualarını kabul et!.. Hayırlı Cumalar.
 • Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun!.. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar.
 • Bu dünya fani sakın güvenme. Giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz. Gönlünüz iman, mekanınız cennet olsun!.. Hayırlı Cumalar.
 • Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda, yüreğimde ve dualarımdasınız. Cumanız mübarek olsun.
 • Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumanız mübarek olsun.
 • Kimi zamanlar vardır en muhabbetli, en kuvvetli, en güzel ve en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar… En güzel günün Cuma bayramın olsun!..
 • Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
 • Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle. Hayırlı Cumalar.
 • Cuma günü dünyada ve ahirette mü’minlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.
 • Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma!.. Hayırlı Cumalar.
 • Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır, hıyanetten ki o ne kötü sırdaştır, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden ve kötülükten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.
 • Ey Allah’ım! Yaptığımız işlerde bizlere muvaffakiyetler ihsan et. Kötü yolda gidenleri gittikleri yoldan Sen geri çevir. Evlerimize huzuru ilahiyi ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme, darda ve muhtaç koyma. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Takvim yaprakları Cumayı gösteriyor, Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından bizi ve sevdiklerimizi korusun. Hakkımızda hayırlı olan hacetlerimizi kabul buyursun!.. Hayırlı Cumalar.
 • Rabbimiz! güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yetersizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Bize yardım eyle!.. (Amin) Cumanız mübarek olsun.
 • Anlatmaya dilde lisan yetmiyor / Utancından durdu kalem gitmiyor / Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor / Olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi. Cumanız hayırlı ve mübarek olsun.
 • İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız Mübarek Olsun.
 • Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek Cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Allah’ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. (Amin) Cumamız mübarek olsun.
 • Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla olsa da nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Yüce Allah’ım!.. Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini bizlere nasip eyle. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Ya Rabbi; sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle, dualarımızı kabul eyle. (Amin) Cumamız mübarek olsun.
 • Allahım!.. Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Allahım!.. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Allahım!.. Kalb katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allahım! (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Allahım!.. Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden Sen bizleri koru Allahım! (Amin) Hayırlı Cumalar.
 • Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah. Hayırlı Cumalar.
 • Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu,sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi /9) Hayırlı Cumalar.
 • Cuma gününde makbul bir saat vardır. Duasını bu saate denk getiren Müslümana Allah dilediğini verir. (Hadis-i Şerif) Cumanız mübarek olsun.
 • Özürsüz üç Cuma’yı terkeden kimsenin kalbini Allah mühürler. (Hadis-i Şerif) Cumanız mübarek olsun.
 • Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın. Hayırlı Cumalar.
 • Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı Cumalar.
 • Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
 • Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Allah’ım!.. Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl... Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rabbi! Hayırlı Cumalar.
 • Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla... Hayırlı Cumalar.
 • Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. (Amin) Hayırlı Cumalar.

İslam ve İhsan

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Cuma Gününün Fazileti İle İlgili Hadisler

CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN 10 SÜNNET

Cuma Günü Yapılması Gereken 10 Sünnet

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.