Çocukların Hayalleri Okulda Hayat Buluyor

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir ilkokulda hayata geçirilen çalışmalarla çocukların hayal ve istekleri gerçekleştiriliyor.

Kurupelit İlkokulu yöneticileri, eğitimde başarıyı artırmak, çocuklara doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak için eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin hayallerini gerçekleştirme kararı aldı. Öğrencileriyle görüşen ve isteklerini öğrenen öğretmenler, daha sonra bunları okul idaresine aktardı. Öğrencilerin isteği doğrultusunda sınıflarda ipek böceği ve solucan gübresi üretimine, bahçeye kurulan kümeste civciv yetiştirilmeye başlandı ve hobi bahçesinde de meyve sebze üretimi hayata geçirildi.

Havanın güzel olduğu günlerde dersin açık havada işlenildiği okulda koridorlarda da kitap okuma alanları oluşturuldu. Çevre temizliği bilinci oluşturmak amacıyla sınıfların temizliğinden de öğrenciler sorumlu tutuldu. Okul bahçesinde tırmanma duvarı, denge ve koordinasyonlarını sağlamak için de çeşitli aktivite alanları da oluşturuldu.

OKUL ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNE GÖRE DİZAYN EDİLDİ

Okul Müdürü Salih Güneş, AA muhabirine, hayata geçirdikleri çalışmalarla öğrencileri hayata hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerden hayal etmelerini istediklerini dile getiren Güneş, "Okulumuzda iki köpeğimiz, iki muhabbet kuşumuz, hemstırlarımız, kümes hayvanlarımız var. Çocuklarımızın hayatında eksik olan hayvan ve doğa sevgisini tamamladık." dedi.

"Kendi evim, kendi odam" mantığıyla uyguladıkları proje kapsamında çocukların kendi sınıflarını temizlediklerini aktaran Güneş, "Böylece çocuklar temizlemeyi değil, kirletmemeyi öğrendi. Eğitimi çok amaçlı hale getirmek için sınıf ortamından çıkarmak zorundaydık. Bunun için açık havada sınıf ortamları oluşturduk. İstedikleri düzenlemeleri sınıf içinde de yaptık." ifadesini kullandı.

Akademik başarı, doğa ve hayvan sevgisinin yanı sıra öğrencileri fiziksel aktivitelerle de desteklemek istediklerini anlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Amacımız yaşanabilir bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak. Çocuklarımız buraya saat 08.00'de geliyor, 16.00-17.00'ye kadar okulda duruyor. İyi bir vatandaş nasıl olacaksa bunları yaşayarak, uygulayarak öğrenmelerini sağladık. Okulumuzda bitki ve hayvan bakım atölyesini de kurduk. Ürettiğimiz solucan gübresini hobi bahçemizde kullanıyoruz."

OKULDAKİ HEMSTIR ALTIZ DOĞURDU

Okuldaki hemstırın altız doğurduğuna, bunu öğrencilerin mutlulukla karşıladığına işaret eden Güneş, "6 yavru ile 8 hemstırımız oldu. Şimdi öğrencilerimizden bunları isteyenler var. Öğrencilerimiz hayvanların ihtiyaçlarını kendileri organize olarak sağlıyor." diye konuştu.

Güneş, hayata geçirdikleri uygulamalarla çocuklar, öğretmenler ve velilerin okula bağlılıklarının arttığını vurgulayarak "Çok güzel bir eğitim öğretim ortamı sağlamış olduk. Okulumuz 12 derslikli fakat bölgenin öğrencisinden daha çok bölge dışından talep almaya başladık." dedi.

Okulun Müdür Yardımcısı Özlem Fermancı da çocuklara mutlu olabilecekleri ortam hazırladıklarına işaret ederek bunu da öğrencileri dinleyerek yaptıklarını söyledi.

Sınıf öğretmeni Seher Aygün ise çocukların uygulamalar sayesinde sorumluluk, üretim ve bilinçli tüketici olmayı öğrendiğine dikkati çekerek "Öğrencilerin doğadaki tüm canlıları tanımaları ve sevmelerini amaçladık. Öğrenciler pazarlama aşamasında görev aldılar. Para kazandılar. Böylece öz güvenleri arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.