Çocuklar Tatilde Ders Çalışmalı mı?

Tatilde, çocuklar ders çalışmalı mı? Anaokuluna ve 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfa gidecek öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli? Öğrencilerin sınıf seviyelerine ve yeteneklerine göre yapmaları gereken çalışmalar...

Okulların her yaz tatiline girişinde çocukların kendi aralarında ders çalışma planı yaptıklarını gördükçe kendi öğrencilik yıllarım aklıma gelir.

Bizler de her öğrenci gibi öğrencilik yıllarımızda tatilde ders çalışma planları yapardık. Öğrencilik psikolojisi olacak ki tatillerde ders çalışmak için bütün kitapları köye götürürdük. Ders çalışmak için her gün kendi kendimize söz vermemize rağmen çalışmadan tatili bitirirdik.

Öğrencilik yıllarımızda televizyon ve bilgisayarımız olmadığı için tatilde; bağ bahçeden ve oyundan kalan zamanlarda da kitap okurduk. Lise dönemi tatillerinde de üniversite sınavlarına yönelik derslere çalışmaya çalışırdık.

Çocuklar için tatilde yapılacak en iyi etkinliğin; sosyalleşmeleri açısından akran oyunları, dil ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi için de kitap okumak olduğunu aldığım eğitim ve geçmişten edindiğim tecrübe ile daha iyi anladım.

Anne babalar çocukların tatilde gönüllerince oyun oynamalarını, eğlenmelerini ve dinlenmelerini sağlamalıdırlar. Çünkü oyun oynamaktan ve eğlenmekten mahrum bırakılacak çocuk, okulda da ders çalışma yeteneğinden mahrum kalacaktır.

Tatil, adından da anlaşılacağı üzere ara verme anlamına gelse de bu öğrencilerin tamamen dersten uzak kalması anlamına gelmediği gibi sürekli ders çalışması anlamına da gelmez.

Peki, ne yapmalı? Öğrenciler oyun ve dinlenmenin yanında her gün planlı bir şekilde az da olsa ders çalışmalı.  Öğrencilerin sınıf seviyelerine ve yeteneklerine göre yapmaları gereken çalışmalar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

ANAOKULUNA VE 1. SINIFA GİDECEK ÖĞRENCİLER

 • Bu çocuklara anne babaları kesinlikle okuma ve yazma öğretmemelidirler. Bu öğretmenin işidir.
 • Aile olarak bu çocuklara el kaslarının gelişmesi için resim çizdirme, resim boyatma, kes-yapıştırmanın yanında resim yorumlatma, şekilleri ve sayıları öğretme gibi çalışmalar yaptırılabilirler.
 • Bunun yanında çamurla, toprakla ve oyun hamuru ile ilgili çalışmalar yaptırılabilir.

2,3 VE 4. SINIFA GİDECEK ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAKLAR

 • Bu çocuklar için hem okulda öğrendiklerini pekiştirme hem de ders çalışmaları açısından sınıf ve yeteneklerine uygun tatil kitabı alınmalı.
 • Çocuğun seviyesini en iyi öğretmeni bildiği için kitap alırken çocuğun öğretmeninin önereceği kitaplardan yararlanılmalı.
 • Alınan kitaplar çocuklar tarafından hemen bitirilmemeli.
 • Tatil boyunca her gün birer bölüm çalışarak yaz tatilinde bir iki tane bitirmesi sağlanmalı.
 • Yine bu çocukların soyut zekâları tam gelişmediği için öğretmeni tarafından önerilen okuma kitapları yanında gazete, dergi okumaları sağlanmalı.
 • Çocuğun her gün az da olsa okuması ve okuduğunu size anlatması, çocuğun yorumlama ve dil gelişimine faydalı olacaktır.
 • Bundan başka günlük tutmaları ve seviyelerine uygun bulmaca çözmeleri özendirilmelidir.

DİĞER ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAKLAR

İlköğretim 5. sınıftan lise son sınıfa kadar bursluluk sınavına girecek öğrenciler vardır. Ayrıca ilköğretim öğrencileri iyi bir lise kazanmak için, lise öğrencileri de iyi bir üniversite kazanmak için sınavlara gireceklerdir.

 • Bu çocuklar da eksiklerini tamamlama ve kendilerini geliştirmek adına sınavlara uygun çalışmaları yapmalı.
 • Bu sınıflarda okuyan öğrencilerin sınıflarına ve girecekleri sınavlara uygun çalışmalara şimdiden başlamaları hem eksiklerini gidermeyi hem de sınava hazırlanmalarını sağlayacaktır.
 • Yine bu çocukların yaşlarına ve seviyelerine uygun kitap, gazete, dergi okumalarının yanında bulmaca çözmeleri teşvik edilmelidir.
 • Çocuklar bir taraftan tatillerini yaparken, bir taraftan da sınavlar için günün belli aralıklarında çalışmalı.
 • Ayrıca bunun dışında soruları anlamada ve yorumlamada daha pratik olmaları için kitap okumayı alışkanlık haline getirmelidirler. Çünkü sınavlarda her soruya bir dakika verilmektedir. Bu bir dakika içinde hem soru okunup yorumlanacak hem de cevabı bulup optik forma işaretlenecek. Bunu geliştirmenin en kolay yolu test çözme ve bol kitap okumaktır.
 • Tatilde kitap okumak için bütün öğrencilere bir fırsattır.
 • Bu çocuklar ergenlik dönemini yaşadıkları için gittikleri yerlere ve arkadaş gruplarına da dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak;

 1. Çocukların bireysel oyunlar ve bilgisayar oyunları yerine, sosyalleşmeleri açısından akranlarıyla oynamaları teşvik edilmeli.
 2. Çocukların okulda ve sınavlarda daha başarılı olmaları için seviyelerine uygun kitaplardan her gün az da olsa okumaları teşvik edilmeli.
 3. Çocukların hem tatillerini yapmaları hem de her gün az da olsa girecekleri sınavlara şimdiden hazırlanmaları sağlanmalı.

Atalarımız: “Yazın başı pişenin kışın aşı pişer” der.

Kaynak: M. Emin Karabacak, Altınoluk Dergisi, Sayı: 449

İslam ve İhsan

ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çocuk Yetiştirirken Dikkat Edilecek Hususlar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.