Çevreci İmamın Sıfır Atık Hassasiyeti Köyüne Örnek Oldu

Çorum'da bir köy camisinin imam hatibi, yaklaşık bir yıl önce başlattığı geri dönüşüm projesiyle toplanan plastik atıkları geri dönüşüme kazandırarak elde ettiği bütçeyle caminin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merkez ilçesine bağlı Üyük köyünün imam hatibi Mustafa Yıldırım, köy mezarlığında dolaşırken, vatandaşların kabirleri sulamak için kullandığı bidon ve şişeleri çevreye gelişigüzel bıraktığını fark etti.

Şişe ve bidonları büyük bir çuvala toplayan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ni köyde uygulamaya karar verdi.

Köyde bir yılda 3 tona yakın atık malzeme toplandı

Yıldırım, ramazan ayında mukabele okumak için camiye gelen kadınlara ve cuma hutbelerinde cemaate plastik atıkların bir merkezde toplanarak geri dönüştürülebildiğini, bu sayede hem çevre temizliği hem de bütçe elde edilebileceğini anlattı.

İmam hatibin çağrısı üzerine köy merkezi ve çevresinde plastik malzeme toplayan vatandaşlar, biriktirdikleri malzemeleri köy muhtarlığınca belirlenen noktaya getirdi. Evlerindeki plastik atıkları da düzenli olarak toplama noktasına getiren köylüler, yaklaşık bir yılda 3 tona yakın atık plastik malzeme biriktirdi.

İmam hatip Yıldırım ise bir geri dönüşüm şirketi ile anlaşarak plastik atıkların ücret karşılığında köyden alınmasını sağladı.

Yıldırım, AA muhabirine, köylülerin sahip çıktığı proje ile hem çevre temizliği sağladıklarını hem de caminin ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir elde ettiklerini söyledi.

Projeyle köyün daha temiz bir çevreye sahip olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Köyümüzde plastik atık malzemeleri geri dönüşüme gönderelim, köyümüzün çevresindeki plastik malzemeler temizlensin, hem komşu köylerimizde bu bilinç yerleşsin, evlerindeki plastik atık malzemeleri ayrıştırsınlar istedik. Komşularımızla plastik atıkları topladık. Topladığımız plastik atıkları hurdacıya satarak gelir sağlamaya başladık. Bir çuvalla başlayan çalışmamızda şu ana kadar 2 kamyon atık plastik malzeme toplayıp geri dönüşüme gönderdik. İki ton atık plastik malzeme gönderdik, şu anda üçüncü kamyonu doldurmaya çalışıyoruz."

Projeyle vatandaşlarda "sıfır atık" bilinci oluştuğunu dile getiren Yıldırım, "Komşularımızdan 'Hocam Allah razı olsun. Önceden biz bunları yakıyorduk. Şimdi hem temizlik yapmış oluyoruz hem de camiye katkı vererek hayır işlemiş oluyoruz. Uyardığın, bilinçlendirdiğin için teşekkür ediyoruz.' şeklinde geri dönüşler alıyorum." diye konuştu.

"Bütün camilerde uygulanabilecek güzel bir proje olduğunu düşünüyorum"

Yıldırım, projeye ilk başladığında geri dönüşüm çalışmasının bütün camilere yayıldığını hayal ettiğini belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Çevredeki plastik atıkların toplanması konusu camilerde işlenir, cemaate duyurulur, cemaat de evlerindeki plastikleri ayrıştırarak camiye gelirken getirir ve camide toplanır. Bundaki en büyük kazanım çevrenin temiz tutulması, vatandaşlarda çevre bilincinin oluşması ve geri dönüşümün sağlanması. Bütün camilerde uygulanabilecek güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Çevreyi temiz tutmaya çalışırken cami için de gelir etmiş oluyoruz."

Üyük köyü Muhtarı Ali Yalvaç ise proje kapsamında şimdiye dek 6 bin lira civarında gelir elde edildiğini belirterek, projenin bütün köylere örnek olabileceğini vurguladı.

Vatandaşların uygulamadan çok memnun olduğunu bildiren Yalvaç, mevcut toplama alanının artık yetersiz kaldığını, atık plastikleri depolayacak daha uygun bir alan oluşturacaklarını kaydetti.

Köy sakinlerinden Hazime Uzuner de projenin başlamasından bu yana köyde plastik atık olmadığını, artık daha temiz bir çevreye sahip olduklarını aktardı.

"Köyümüzde artık atık olmuyor, daha temiz hissediyoruz"

Artık köy dışından da plastik atık geldiğini vurgulayan Uzuner, şunları kaydetti:

"Hocamızdan çok memnunum. Bu proje ile atıklarımızı topluyoruz. Köyümüzde artık atık olmuyor, daha temiz hissediyoruz. Çorum merkezde yaşayan köylülerimiz de kendi evlerinde plastik atıkları toplayıp köye getiriyorlar. Artık daha büyük bir alana ihtiyacımız var. Büyük bir alan için yer belirlenmiş, inşallah kısa sürede yapılır ve atıklarımızı daha rahat toplayabiliriz."

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.