CENNET’E GİRMEYİ İSTEMEYENLER

Kafirler Cennet’e girecek mi? Asi ve günahkar Müslümanlar Cennet’e girecek mi? İşte Cennet’e girmek istemeyen iki sınıf insan.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“İstemeyenler dışında, ümmetimin tamamı Cennet’e girer” buyurdu. Bunun üzerine:

- Ey Allah’ın elçisi, Cennet’e girmeyi kim istemez ki? denildi. Peygamber Efendimiz:

– “Bana itaat edenler Cennet’e girer, bana karşı gelenler Cennet’i istememiş demektir” buyurdu. (Buhârî, İ’tisâm 2)

CENNET’E GİRMEK İSTEMEYEN KİMSELER

Cennete girmeyi istemeyenleri iki sınıfta toplamak veya iki şekilde anlamak mümkündür. Adına “ümmet-i dâvet” denilen ve kendilerine İslâm tebliği ulaştırılan kimseler, şâyet bu daveti kabul etmezler, yani müslüman olmazlarsa, kâfir diye adlandırılırlar. Bir diğer grup ise, “ümmet-i icâbet” denilen ve İslâm’ı kabul etmiş olanlardır. Bunlar, örnek nitelikte olması gereken insanlardır. Fakat bunlar arasında Peygamber’in tebliğ ettiklerine uymayanlar ve dinin emirlerini gerektiği şekilde yerine getirmeyenler de vardır ki, bunlar da âsî yani günahkâr kabul edilirler. Kâfir olanlar hiçbir şekilde Cennet’e giremezler. Âsi, günahkâr kabul edilenler ise, Cehennem’de cezalarını çektikten sonra Cennet’e girerler. Demek oluyor ki, günah imanı gidermez, fakat sahibini Cehennem’e sokar. Ancak bu Cehennem’de kalış, kâfirlerde olduğu gibi sürekli ve ebedî değildir.

Sahâbe-i Kirâm, Cennet’i istemeyenlerin kimler olabileceğini merak edip şaşırdılar ve Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’den bunu öğrenmek istediler. Allah Resûlü’nün cevabı kısa, ama son derece muhtevalı oldu. Buna göre kendisine itaat eden cennete girecek, isyan eden ise CehennemVe girmeyi istemiş olacaktır. Peygamber’e itaat, Kur’an ve Sünnet’e sımsıkı sarılıp bağlanmayı içine alır ki, böyle hareket edenler mü’min olarak Cennet’e girerler. Peygamber’e isyan ise, ya tamamen İslâm’ı kabul etmemeyi ifade eder ki, o zaman bu âsi kişi kâfir olarak kalıp ebediyyen cehenneme girer veya müslüman olduğu halde Allah’a ve Resûlü’nün emirlerine uygun hareket etmeyerek günahkâr olur, günahının cezasını çektikten sonra cennete girer.

HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

1. Peygamber’e itaat etmek, Cennet’e girmeye vesiledir.

2. Peygamber’e isyân, dini kabul etmemek anlamına geleceği için böyleleri ebediyyen Cehennem’de kalır. İslâm’ı kabul ettiği halde günah işlemeye devam eden kimse Cehennem’e girer, ancak orada temelli kalmaz.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

SÜNNETİ KORUMAK İLE İLGİLİ HADİSLER

SÜNNETİ KORUMAK İLE İLGİLİ HADİSLER

CENNET NEDİR, NASIL BİR YERDİR?

CENNET NEDİR, NASIL BİR YERDİR?

CENNETE GİRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle