Cennet Nedir, Nasıl Bir Yerdir?

Cennet  nedir, nasıl bir yerdir? Cennet isimleri nelerdir? Cennet nasıl tasvir edilir? Kısaca Cennet hakkında merak edilenler.

Sözlükte “bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelen Cennet, terim olarak “çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedî olarak kalacakları âhiret yurdu”na denir. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur.

Kur'an'da cennet için çeşitli isimler kullanılmıştır. Cennet'in tabakaları olması ihtimali de bulunan bu isimleri şöyle sıralayabiliriz: Cennetü'l-me'vâ (şehid ve müminlerin barınağı ve konağı olan cennet), Cennet-i adn (ikamet ve ebedîlik cenneti), dârü'l-huld (ebedîlik yurdu), firdevs (her şeyi kapsayan cennet bahçesi), dârü's-selâm (esenlik yurdu), dârü'l-mukame (ebedî kalınacak yer), Cennâtü'n-naîm (nimetlerle dolu cennetler), el-makamü'l-emîn (güvenli makam).

CENNET NASIL TASVİR EDİLİR?

Kur'ân-ı Kerîm'i incelediğimiz zaman onun Cennet'i ve Cennetlikleri şu şekilde tasvir ettiğini görürüz: Cennet, genişliği göklerle yer kadar olan (Âl-i İmrân 3/133) yakıcı sıcağın da dondurucu soğuğun da görülmeyeceği bir yerdir. (el-İnsân 76/13) Temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmaklarının yer aldığı Cennet'te (Muhammed 47/15), suyu zencefille kokulandırılmış tatlı su pınarı (selsebîl) (el-İnsân 76/18) ve sonunda misk kokusu bırakan bir içecek de vardır. (el-Mutaffifîn 83/25-26) Cennet içeceği baş  ağrıtmayan,  sarhoş  etmeyen, içenlere zevk bahşeden ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan (es-Sâffât 37/45-47) bir içecektir. İçildiği zaman sarhoş etmediği gibi ne baş dönmesi yapar (el-Vâkıa 56/19), ne günah işlemeye iter, ne de saçmalatır  (et-Tûr 52/23). Cennet'te türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları (er-Rahmân 55/68), bağlar (en-Nebe’ 78/32), dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları (el-Vâkıa 56/28-29), çeşit çeşit kuş etleri (el-Vâkıa 56/21) bulunur.

Cennetliklerin elbiseleri ince ve kalın halis ipektendir (el-Kehf 18/31; el-İnsân 76/21), süsleri altındandır (el-Kehf 18/21; el-Hac 22/23; el-Fâtır 35/33), evleri güzeldir. (et-Tevbe 9/72) Cennettekilere hizmet etmek için ölümsüz gençler (vildan) dolaşır, onlar –güzelliklerinden dolayı– saçılmış birer inci sanılırlar. (el- İnsân 76/19) Bunlar altın kadeh ve tepsiler dolaştırırlar, Cennetliklerin canlarının istediği ve gözlerinin gördüğü her şey orada hazır bulunur (ez-Zuhruf 43/71). Cennettekilere altlarından ırmaklar akan, üst üste bina edilmiş köşkler vardır (ez- Zümer 39/20), cennetlikler için pek çok güzelliklerle nitelenmiş tertemiz eşler bulunacaktır. (el-Bakara 2/25; el-Vâkıa 56/35-38; es-Sâffât 37/48-49; en-Nebe 78/33) Cennetliklerin hem kendileri hem de eşleri cennetin gölgelerinde tahtları üzerine kurulup yaslanırlar. (Yâsîn 36/56) Allah tarafından kalplerinden kin sökülüp atılmış olan cennetlikler, kardeşler halinde, karşı karşıya tahtları üzerinde otururlar. Orada bunlara hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur. (el-Hicr 15/47- 48) Cennet'te boş ve yalan söz de işitilmez. (en-Nebe’ 78/35)

Cennet nimetlerinin insan akıl ve hayalinin alamayacağı güzellikte olduğunu Hz. Peygamber bir kutsî hadiste şöyle açıklamıştır: "Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: Sâlih kullarım için ben, Cennet'te hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım." (Buhârî, “Tefsîr”, sûre 32; Müslim, “Cennet”, 1; Tirmizî, “Tefsîr”, sûre 32)

Şüphesiz Cennet'teki nimetlerin en büyüğü Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve Allah'ı görmektir. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyrulmuştur: "... Allah'ın rızâsı ise hepsinden (bütün Cennet nimetlerinden) daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş ta budur." (et-Tevbe 9/72)

AHİRETTE ALLAH'I GÖREBİLECEK MİYİZ?

Müminler, âhirette, Cennet'e girdikten sonra Allah'ı göreceklerdir. Bu görmenin mahiyeti hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak bilginler Allah'ı görme olayında, bu dünyada varlıkların görülmesi için zorunlu olan şartların gerekmediğini ileri sürmüşlerdir.

Kur'ân-ı Kerîm'de "Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır" (el-Kıyâme 75/22-23) buyurularak, âhirette müminlerin Allah'ı görecekleri haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Muhakkak ki siz şu ayı görüşünüz gibi, Rabbinizi de göreceksiniz. Ve o sırada izdihamdan ötürü birbirinize zarar vermiş de olamayacaksınız." (Buhârî, “Mevâkýt”, 16; “Tevhîd”, 24; Müslim, “Îmân”, 81; Tirmizî, “Cennet”, 15)

Bir başka hadiste de, müminler Cennet'e girdikten sonra, Allah'ın müminlere "Daha vermemi istediğiniz bir şey var mı?" diye soracağı haber verilmektedir. Onların bu soruya "Daha ne isteyelim?" diye cevap vermeleri üzerine, Allah'ın kendisini müminlere göstereceği, artık müminler için Allah'a bakmaktan daha hoş gelecek bir şeyin bulunmayacağı aynı hadiste bildirilmiştir. (bk. Müslim, “Îmân”, 80; Tirmizî, “Cennet”, 16).

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

CENNET NEDİR, NASIL BİR YERDİR?

Cennet Nedir, Nasıl Bir Yerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • ben cennete inanıyorum ve cenneti allahtan istiyorum hem gerçekten istiyorum hem de bu beni çok iyi motive ediyor

  Cennete talibiz

  cennet harika bir yer

  • gittin mi???

   • bir şeyi bilmek için illa gitmek mi gerekir yoksa akıl ile de anlayıp bilebilir miyiz o zaman allahı da görmüyorsun inanmayacak mısın ben senen aklını görmüyorum kişiliğini görmüyoruz o zaman senin kişiliğin yok mu ağrıların olduğu zaman göremiyorum o zaman ağrın yok mu demek 100 önce ve daha çok önceleri olan hibirşeyi görmedin o zaman anlatılan herşey yalan mı görmedin ve gitmedin ya inanmıyor musun bilgini göremiyorum o zaman beynin bomboş mu cennete gittin mi demek çok cahil zavallı bir insanın soracağı bir sorudur o zaman senin hiçbirşeyden haberin yok

   • boş yapma

Yorum Ekle