Boy Kısalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklarda boy uzamamasının hormonal nedenlerle olabileceğine işaret eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, eksik büyüme hormonlarının takviyesiyle boy kısalığının kader olmaktan çıkacağını söyledi.

Çocuklarda boy uzama oranının farklı yaş dönemlerinde farklı hızlarda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, ilk çocukluk yılları ve ergenlik döneminde hızlı olan boy uzamasının yaş ilerledikçe yavaşladığını ifade etti. Normal büyüme için ilk olarak çocuğun dengeli beslenmesi ve hormon dengesinin normal olmasının şart olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, “Daha anne karnındayken annenin veya bebeğin yaşadığı olumsuzluklardan, beslenme bozukluklarına, çocuklarda yaygın görülebilen ve takip gerektiren hastalıklardan psikolojik travmalara kadar pek çok faktör büyümeyi olumsuz etkiliyor. Eğer yukarıda sözü edilen bir bozukluk yoksa, bu durumda çocuğun hormonal bozukluklar açısından değerlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

  Yaşıtları fikir verebilir

  Normal büyüyen bir çocukta boy uzamasının aniden durmasının beklenmedik bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, duraklamanın çocuğun bir yıl önceki kıyafetlerinde hiçbir kısalma olmamasından anlaşılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  “Ebeveynler normal boy ve kiloda doğmuş çocuklarını aynı yaş ve cinsiyetteki diğer çocuklarla kıyaslayarak bir sorun olup olmadığını anlayabilirler. Söz gelimi okula giden bir çocuk, sınıftaki diğer çocuklara göre kısa ise bir sorundan şüphelenmek gerekiyor. Ancak çocuğun boyu, anne-babasının boyundan da etkileniyor. Yani kısa boylu anne babanın çocuğu kısa olabileceği gibi uzun anne babanın çocuğunun boyunun da uzun olması bekleniyor. Anne veya babanın boyu anormal kısa ise nadiren de olsa genetik kökenli hastalıklar açısından çocuğun değerlendirilmesi gerekiyor.”

  Boy kısalığı kader değil

  Dengeli beslenen ve büyümeyi engelleyen hastalığı olmayan bir çocuklarda yaşıtlarının gerisinde büyüme görülmesi durumunda hormonların hormonların kontrol edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu,“Sağlıklı büyüme için tüm çocukluk döneminde tiroid hormonları ve büyüme hormonları normal salgılanıyor olmalı.” dedi.

  Ergenlik döneminde erkeklerde testisler tarafından salgılanan testosteron; kızlarda da yumurtalık tarafından salgılanan östrojenin normal olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, “Eksik olanın yerine konulması ile çocukta yeterli büyüme sağlanabilecek. Boy kısalığına neden olan hormon eksikliğinde tanı ne kadar erken konur ve tedaviye başlanırsa çocuğun boyu o kadar iyi uzar. Sonuç olarak erken tanı ve tedavi ile boy kısalığına müdahale edilebilir.” ifadelerini kullandı.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.