Bosna Hersek'in Dört Minareli Tek Camisi

Bosna Hersek'in Sanski Most şehrindeki tarihi Hamza Bey Camisi, hem ülkedeki dört minareli tek cami olmasıyla hem de hikayesiyle insanları büyülüyor.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most şehrinde bulunan tarihi Hamza Bey Camisi, hem ülkedeki dört minareli tek cami olmasıyla hem de hikayesiyle insanları büyülüyor.

Bosna Hersek'in Osmanlı İmparatorluğu idaresinde olduğu 1557 yılında, dönemin Bosna Beylerbeyi Hamza Bey tarafından yaptırılan iki minareli camiye, Bosna'daki son savaşta (1992-1995) şehit edilen Biscevic kardeşler anısına 2000 yılında iki minare daha eklendi. Cami, bu haliyle ülkenin dört minareli tek camisi ve eşsiz yapıtlarından biri haline geldi.

Cami hakkında bilgi veren Sanski Most Başimamı Husein Kovacevic, caminin Bosna Hersek İslam Birliğinde özel bir yeri olduğunu belirterek, ülkedeki dört minareli tek cami olan Hamza Bey Camisi'nin yaklaşık beş asırlık tarihi boyunca iki kez yıkılıp yeniden yapıldığını aktardı.

ÇEKİLEN ACILARIN UNUTULMAMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR SEMBOL

Kovacevic, Hamza Bey Camisi'ndeki iki minarenin, Bosna'daki savaşta Manjaca Toplama Kampı'na götürüldükleri sırada şehit edilen Biscevic kardeşler anısına yapıldığını söyledi.

İki minarenin şehit edilen kardeşlerin ağabeyi ve babasının bağışlarıyla inşa edildiğini belirten Kovacevic, "Sonradan yapılan bu iki minare, savaş zamanı yaşananların ve çekilen acıların unutulmaması için de son derece önemli bir sembol." dedi.

Caminin avlusundaki beyaz leylak ağacının da ilginç bir hikayesi olduğunu dile getiren Kovacevic, "Rivayete göre, leylak ağacı iki asır önce Macaristan'dan gelen Müslümanlar tarafından dikildi. Bir diğer ifadeyle, Türklerin bugünkü Krajina bölgesine çekilmeye başladığı zamanlarda. Şimdi onların torunları burada yaşıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.