Avrupa'da 'kutlu Doğum'a Özel Program

Erkam Radyo ve Altınoluk Dergisi'nin birlikte organize ettiği "Kutlu Doğum İklimine Davet" programı, Almanya ve Hollanda'da iki ayrı programla Avrupa'da yaşayan gönül dostlarıyla buluşuyor.

Erkam Radyo ve Altınoluk Dergisi, Avrupa'da Kutlu Doğum Haftası'na özel "Rahmet İnsanı Rahmet Toplumu" başlıklı panel düzenliyor. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin sohbeti ile katılacağı panelde Abdullah Sert, Ahmet Taşgetiren ve Dr. Adem Ergül de birer konuşma gerçekleştirecek.

Panel programı, Almanya'da 4 Nisan 2015 Stadthalle Offenbach'ta ve Hollanda'da 5 Nisan 2015 Keizer Karelplein'de saat 14.00'te düzenleniyor.

Sohbet ve panelin ardından Engin Doğan ve M. Hadi Duran'ın vereceği tasavvuf mûsıkîsi konseri ve ardından Ayasofya Hafızlar Topluluğu'nun hazırladığı "Kim Kurtaracak?" sinevizyon gösterimi yapılacak.

ÇOCUKLARA AYRI PROGRAM

Programada eş zamanlı ayrı bir salonda Hüseyin Goncagül ile çocuklara özel "Teneffüs" programı düzenlenecek. Çocuklara özel hazırlanan skeçler, Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca oyunları, yarışmalar yapılacak ve çocuklara sürpriz hediyeler verilecek.

erkamrado-almanya

ALMANYA PROGRAMI 4 Nisan 2015 Almanya'da Stadthalle Offenbach'ta saat 14.oo'te gerçekleşirilecek. Almanya İletişim: WoldstrafBe 312 63071 Offenbach am Main Tel: (+49) 176 975 91 293

HOLLANDA PROGRAMI 5 Nisan 2015 Hollanda'da Keizer Karelplein'de saat 14.00'te gerçekleşirilecek. Hollanda İletişim: Stadsschouwburg Nijmegen Keizer Karelplein 32h 6511 NH Nijmegen Tel: (+31) 0031 646 745 815

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.