Atıklar Oyuncak Oluyor Hem Öğrenciler Hem Okul Kazanıyor

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eski okul sırası ve masa gibi ahşap malzemeleri okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere oyuncaklara dönüştürerek hem okulun döner sermayesine hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde eğitim gören 68 öğrenci, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık ahşap malzemelerden yapboz, tangram, çekiç bloğu, bultak gibi çeşitli zeka geliştirici oyuncaklar yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Oyuncakların satışından elde edilen gelir okulun döner sermayesine de katkıda bulunurken öğrencilerin hesabına aylık 453 lira yatırılıyor.

Okul müdürü Mehmet Küçük, yaptığı açıklamada, "Sıfır atık" projesi kapsamında okulda geri dönüşüme katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Küçük, kent genelindeki okullarda kullanılmayan sıraları toplayıp farklı alanlarda değerlendirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kullanılmayan malzemeler öğrencilerimiz tarafından toplanıp okula getiriliyor. Atık ahşap malzemelerden çeşitli materyaller oluşturularak özellikle anaokullarımıza satışını yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem para kazanıyor hem de okulumuzun döner sermayesine katkıda bulunuyor. Anaokullarımızda kullanılan oyuncaklar genelde plastik malzemelerden oluşuyor. Bu durum sağlık açısından zararlı. Bundan dolayı da okullarımız ahşap oyuncakları tercih ediyor."

Öğrencilerin teorik derslerin dışında atölyelerde keyifli zaman geçirdiğini belirten Küçük, yaptıkları ürünleri gören öğrencilerin çok mutlu olduğunu kaydetti.

"SAĞLIKLI MATERYALLER YAPIYORUZ"

Küçük, ahşap oyuncak ve materyaller ithalata yönelik ürünler olduğu için çok ciddi döviz ödemek zorunda kalındığını aktararak, "Bizler de 'Sıfır Atık Projesi' ile hem burada eski sıralarımızı değerlendiriyoruz hem de anaokullarımıza sağlıklı materyaller yapıyoruz. Öğrencilerimiz burada yaptıkları işten para kazanıyor, çoğu öğrencimiz aldığı parayla ailesini geçindiriyor." dedi.

Anaokullarına abaküs, oyuncak, sallanan at, denge oyunları gibi eğitici ve öğretici materyaller ürettiklerini ifade eden Küçük, "Anaokullarımızın kullandığı bu materyaller dışarıdan alındığında çok daha pahalı olduğunu biliyoruz ancak biz burada çok daha ekonomik maliyetlere üretiyoruz. Geçen yıl okullarımızın 500 liraya bulamadığı bir ürünü 100 liraya ürettik." diye konuştu.

"HAYALİM KENDİ ATÖLYEMİ KURMAK"

Öğrencilerden İbrahim Halil Yavuz ise üreterek bir şeylere katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu anlatarak, "Bence en güzel bölümde okumaktayım. Eski sıraları alıp anaokulunda eğitim gören öğrenci kardeşlerimize eğitim ve oyuncak materyalleri yapıyoruz. Burada hem okuyup hem de para kazanıyoruz. Bu parayla da ailemizi geçindiriyoruz. Hayalim kendi atölyemi kurmak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.