Bebekler İçin Doğru Oyuncak Seçimi

Bebeklerde oyuncak seçimi aylara ve yaşa göre farklılık gösterir. Oyuncağın faydalı olabilmesi ve bebeğin oyuncağı doğru şekilde kullanabilmesi için satın alırken yaş grubuna uygun seçilmelidir. İşte bebeğinize oyuncak seçerken dikkat etmeniz gerekenler...

Yeni doğan bebeklerin en kıymetli oyuncakları kendi bedenleridir. Bebek, doğumundan sonraki ilk aylarında elini, kolunu açıp kapayarak, sallayarak, parmaklarını emerek ve ayağını ağzına götürmeye çalışarak kendi kendine eğlenir. Bebek doğumunu takip eden aylarda renk, ses ve şekillere çok hassastır. Bu nedenle bebeğinizin ilk aylarında alacağınız oyuncakların görsel ve işitsel duyulara hitap eden oyuncaklardan seçilmiş olması önemlidir. Renkli çıngıraklar, beşik üstü müzikli dönenceler bu dönemde alınması tavsiye edilen oyuncaklar arasında yer alır.

ÇEŞİTLİLİK OLMALI

Uzmanlar bebeklerin gelişiminde uyaran çeşitliliğinin önemli olduğunun altını çizerler. Bu nedenle bebeğe alınacak oyuncakların özellikli ve çeşitli olmasına özen gösterilmesi istenir. 0-3 yaş arasında bebeğin oyuncaklarını ebeveynin seçmesi istenir. 3 yaşından itibaren çocukların ilgi duyduğu oyuncağı tercih etmeye başlamasından dolayı, bu yaşlardaki çocukların oyuncak tercihlerine saygı göstermek gerekiyor. Bu yaş grubundaki çocukların tercih ettiği materyallerin onun yetenekleri, ilgi alanları ve istekleri hakkında bilgi verdiği belirtiliyor.

HANGİ OYUNCAKLA DEĞİL NASIL OYNADIĞI ÖNEMLİ

Bebeğiniz oynadığı oyuncaklarla kendisini ifade etmektedir. Bu sebeple oyuncakları kız ya da erkek gibi ayırım yapmak doğru olmaz. Burada önemli olan bebeğin oyuncağı nasıl oynadığı, neleri yansıttığı ve neleri ifade etmeye çalıştığıdır. Bebeğiniz kronik bir şekilde sürekli aynı oyuncağı oynuyorsa, bu durum bebeğinizde bir problemin olabileceğini işaret ettiği olarak düşünülebilmektedir. Aksi halde bebekler meraklıdır ve her materyali ayrıntılarıyla incelemek isterler. Uzmanlar bebeklerin sağlıklı gelişimleri için oyuncak alırken cinsiyet ayırımı göstermemek gerektiğinin altını çizerler.

OYUNCAK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 1. Uzmanların, ebeveynlere oyuncak seçiminde dikkat etmesi gereken konular hakkındaki tavsiyeleri;
 2. Oyuncak bebeğin yaşına, becerisine ve ilgisine, uygun olmalı,
 3. Oyuncağın bebeğin yaşına uygun olmaması,
 4. Oyuncak bebeğin ilgi alanı dahilinde uzun süre kalacak durumda olmalı,
 5. Dayanıklı ve sağlıklı olmalı,
 6. Çok yönlü olmalı, bebeğin hayal gücü ve yaratıcılığını engellememeli,
 7. Bebeği korkutmayan, sevimli bir dizaynda olmalı,
 8. Ayrıntısız, sade, köşeleri yuvarlak ve küt olmalı,
 9. Bebeğin kas kuvvetiyle orantılı olmalı,
 10. Oyuncak seçimi yaparken titizlikle uygulanan bir cinsiyet ayrımı yapılmamalı,
 11. Alışverişin bu konuda uzmanlaşmış, bilgili bir oyuncakçıdan yapılması.

İslam ve İhsan

OYUNCAK SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Oyuncak Seçimi Nasıl Olmalıdır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.