Annelere Salgın Sürecinde Bebeğinizi Sütten Kesmeyin Tavsiyesi

Annelerin, koronavirüsün bulaşmasını önlemek için bebeklerini emzirmeye devam etmesi, bebeğini sütten kesmeyi düşünen annelerin kararlarını ertelemeleri tavsiye edildi.

SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH Başhekimi Doç. Dr. Eser, annelerin, koronavirüsün bulaşmasını önlemek için bebeklerini emzirmeye devam etmesini, bebeğini sütten kesmeyi düşünen annelerin kararlarını ertelemelerini tavsiye etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayaştaş Eser, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, anne sütünün, anneden bebeğe geçen antikorlarla bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, bebeği bulaşıcı hastalıklardan koruduğunu belirtti.

Ayrıca anne sütünün içindeki kök hücrelerle bebekte oluşan organ veya doku hasarlarının tamirinde de rol oynadığına işaret eden Eser, böylelikle yenidoğanları hastalanmaktan koruduğu gibi bebeklik ve çocukluk döneminde de korunmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Eser, ilk kez Aralık 2019’da Çin’in Hubei Eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 31 Ocak’ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Uluslararası endişe kaynağı olan acil halk sağlığı olayı” ve 11 Mart itibarıyla da pandemi ilan edildiğini anımsattı.

Kovid-19’un gebe kadınlarda etkisinin şu anki bilgilerin tahmininden daha fazla olumsuz fetal ve neonatal sonuç potansiyeli olduğuyla ilgili endişelerin bulunduğunu aktaran Eser, daha önce sınırlı tecrübelerin olduğu pandemi döneminde gebeler ile doğum sonrası anne ve bebeklerinin bakımı konusunda endişelerin oluştuğunu ifade etti.

Bu nedenle gebeler ile anne ve bebeklerinin enfekte olmasını önleme, tanı ve tedavi yönetimiyle ilgili özel dikkat gerektiğini bildiren uluslararası kılavuzların, önerilerini ve bilgilerini güncelleyerek sunduklarını kaydeden Eser, “Pandemi döneminde yaşanan stres, bebeğe olası enfeksiyonu bulaştırma korkusu gibi sebeplerle emzirme oranları düşmektedir. Salgınlar sırasında emzirmenin kesilmesi, bebeğin bağışıklığı için önemli olan ve sütten bebeğe geçen antikorlardan yaralanmasını engelleyerek, çocuğu daha fazla riske sokacaktır. Koronavirüs dahil olmak üzere ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız hale getirecektir.” değerlendirmesini yaptı.

“ANNE SÜTÜ İLE BULAŞ BİLDİRİLMEMİŞTİR”

DSÖ’nün anne sütünün özelliklerini ve mevcut Kovid-19 verilerini değerlendirerek, salgınlar gibi olağanüstü durumlar sırasında anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi ve korunması gerektiğini önemle belirttiğini aktaran Eser, şöyle devam etti:

“Anne sütü ile bulaş bildirilmemiştir. DSÖ, annelerin, virüsün bebeğine bulaşmasını önlemek için gerekli önlemleri alarak, emzirmeye veya sağılmış sütle beslemeye devam etmesini, ara vermemesini, hatta bebeğini sütten kesmeyi düşünen annelerin bu dönemde bu kararlarını ertelemelerini tavsiye etmektedir. Gerekli önlemler nelerdir? Anneler şüpheli/kesin vakalarla aynı ortamda bulunmamalı ve bulundukları ortamı sık sık havalandırmalıdır. Anne emzirirken maske takmalıdır. Temizliğe dikkat edilmeli; su ve sabun ile eller emzirmeden önce etkin bir şekilde yıkanmalı. Meme ucuna dezenfektan sürülmemeli, emzirmeye başlamadan önce meme başı kendi sütü ile temizlenmeli sonrasında emzirmeye başlanmalı.”

Doç. Dr. Eser, emzirmenin mümkün olmadığı durumlarda anne sütünün sürekliliği için elle, el pompası veya elektrikli pompa ile sütün sağılabileceğini belirterek, “Anne sütünün sağılması için öncelikle el yöntemiyle sağma yöntemi tercih edilmelidir. Pompa mümkün olduğunca anneye özel olmalı. Pompa ya da biberonun herhangi bir parçasına dokunmadan önce de yine eller yıkanmalı ve her kullanımdan sonra pompa uygun şekilde temizlenmelidir. Sağılan anne sütü, anne tarafından veya sağlıklı başka bir kişi tarafından fincan ve/veya kaşık kullanılarak, ellerini yıkadıktan sonra bebeğe verilmelidir.” önerilerinde bulundu.

“SÜT SAĞILARAK SAĞLIKLI KİŞİLER TARAFINDAN BEBEĞE VERİLMELİDİR”

Eser, emzirmenin, annede Kovid-19 klinik seyrini olumsuz etkilediğine dair henüz bir kanıt bulunmamakla birlikte stresle bağlantılı olumsuz etkileri de azaltacağının altını çizdi.

Eğer anne emziremeyecek fakat süt sağıyor ve süt üretimini sürdürmek için çabalıyorsa, sağılmış sütle beslemek için de dahil bebeğin bakımını yapacak sağlıklı başka bir kişinin bulunmasının ideal olduğunu ifade eden Eser, şu tavsiyelerde bulundu:

“Kovid-19 şüpheli veya kesin tanılı anneye, sağlık durumu el verdiği sürece bulaşı engellemek için gerekli önlemleri alarak doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlaması veya sağılmış sütle beslemeye devam etmmesi konusunda yardım edilmeli, bebeğe tıbben gerekmediği sürece anne sütünün dışında hiçbir gıda ya da içecek verilmemeli, ten-tene temas sağlanmalı, anne ve bebek ayrılsalar bile elle veya pompa yardımı ile süt sağılarak bebeğe verilmelidir.”

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.