Altın Çocuk Dergisinin 254. Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin ücretsiz eki, Altın Çocuk’un Nisan 2023 sayısı “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” başlıklı kapağıyla çıktı.

Her ay yepyeni hikâyeler, oyunlar, bilmeceler, karikatürler ve dini bilgilerle minik okurlarının karşısına çıkan Altın Çocuk dergisinin 254. sayısı “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” başlığıyla çıktı.

Derginin editörü Şaban Muslu, derginin minik okurlarına şöyle seslendi:

RAMAZAN’DA İLKLERİN HEYECANINI HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM

Sevgili Arkadaşım,

Şubat ayında ülke olarak büyük bir afet yaşadık. -Rabbimiz beterinden muhafaza buyursun.- Bir çok insanımız hayatını kaybetti ve yaralandı. Vefat edenlere Rabbimizden rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgedeki kardeşlerimizi unutmuyor onlara her gün dualar gönderiyoruz. Elimizden gelenleri ardımıza koymuyor, imkanlarımız ölçüsünde yardımlarımızı yapmaya çalışıyor, etrafımızı bu anlamda harekete geçirmeye gayret ediyoruz. Yapmış olduğunuz bu yardımlar ve yaşattığınız bu güzellikler için hepinize çok teşekkür ederiz.

Kıymetli arkadaşım,

Kutlu ay Ramazan tüm güzellikleriyle, bereketiyle devam ediyor. Beraberce yapılan sahur ve iftar sofraları, cemaatle kılınan teravih namazları, beraberce gür bir sesle getirilen salavatlar ne güzel değil mi?

Bu sene Ramazan’da ilklerin heyecanını hep birlikte yaşayalım. İlk oruç izlenimlerinizi bizimle paylaşın. İlk orucunu tutanlar, ilk sahur, ilk iftar, ilk teravih fotoğraflarını bizimle paylaşabilirler mi? Yazı, şiir ve fotoğraflarınızı instagram @altincocukdergisi sayfamıza bekliyoruz.

Yapacağınız ibadetlerin hepsini Rabbimiz en güzel şekilde kabul buyursun. Kadir Gecenizi, Bayramınızı şimdiden tebrik ediyoruz.

Bir sonraki sayıda görüşebilmek ümidiyle hepinizi Allah’a emanet ediyoruz. Sevgiyle, muhabbetle kalın…

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

ÇOCUK OYUNLARI

Çocuk Oyunları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.