Allâh’a Karşı Gururlanmak mı?

Bırak gururunla övünmeleri, sahiplenmeleri; yeterince övemediğin Tek Sahib’ine dön. Dön ki, gururdan teslîmiyete; teslîmiyetle huzura var, huzur bul. Onca eksikliğinle Allâh’a karşı gururlanmayı bırak da Kibriyâ sıfatının sahibi olan Allâh’a lâyık kul olmaya bak.

Gurur; kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir…[1] Âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere:

“Hani biz meleklere; «Âdem’e secde edin.» demiştik. İblis hâriç, hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi, büyüklük tasladı ve inkâr edenlerden oldu.” (el-Bakara, 34)

Allâh’a ait olup, İblis’in ortak çıktığı, insanoğlununsa zaman zaman haddini aşarak kendine yakıştırıp giydiği, gönlüne ağır gelen görünmez örtü... Üstüne aldığı vakit dokuması; kontrol altına alınamamış nefsin çıkmaz sokağı olan enâniyetten, benlikten olan… Aslında aşağılık kompleksinin dışa vurulmuş hâli… Tevazuun zıddı… “Nefsini bilen Rabbini bilir.” sırrına erememenin hazin neticesi…

Bir hadîs-i kudsîde ifade edildiği üzere:

“Allah şöyle buyurdu: «Yücelik ve kudret (izzet) Benim îzârım (örtüm), büyüklük de Benim ridâm sayılır. Bunlardan biri kendisinde de varmış gibi davranan olursa, onun cezasını veririm.»” (Müslim, Birr, 136; Ebû Dâvûd, Libâs, 26)

Yaşanan zamana çöktü kara bulutlar… Gurur sağanağının altında sırılsıklam olmuş milyonlar… Gidiyor bir kara düzen... Evlerde hanımlar ve beyler güç yarışında, çocuklar otoriteye tek aday!.. Çocuklar “anaların efendisi” olmuş, fedakârlık kisvesi altında gelsin gönüllü köleler… Âilenin birlik olduğundan bîhaber; “Bana karışamazsın!” lâfları, kopan bağlar... İş yerinde kimin gücü kime yeterse, gücünün yetmediğine yaltaklanmalar…

Başlar öne eğikten öte, bakışlar göklerde, omuzlar dik. Binbir çalımlar... Eteklerden şakır şakır gurur akmakta...

Hâlbuki âyet-i kerîmede şöyle buyruluyor:

“İnsanları küçümseyip yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenip övünen kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabiî ol, sesini de alçalt…” (Lokman, 18-19)

Seccâde başında durulan rükû ve secdelerin yerini almış, gururla dünyalıklara tapınmalar... En lüks arabasıyla havasını atarken, çöpten ekmek toplayanlarla kaçamak bakışmalar... Saniyelik bir vicdan titremesi ve bas gaza hayatlar… Mezar taşları kıyama durmuş, tefekkür edenler nerede? Zekâtlar fuzulî gelmiş, fâizle gelsin daha çok paralar… “Arada birden bir şey olmaz!” aldatmacasıyla tokuşsun kadehler... İçleri sızlatan daha nice misk ü amber sanılan şımarık yaşantılar…

Değer verilmiş, özel yaratılmış insanoğlu... Parmak izi, gözün iris tabakası, ses, yüz, gen derken pek çok konuda birbirinden farklı olan… Özel olmakla mı gururlanmak gerek, yoksa insanoğlunu özel Yaratan’la mı? Gözlerinin rengiyle övünen, güzelliğiyle böbürlenen, genleri, soyu-sopu derken gururlanacak dağlar kadar konu bulan insanoğlu! Sana emanet edilmiş ve bir gün topraktaki aç yaratıklara öğün olacak bedenin, bir emirle altından alınacak koltuğun, bir iflasa bakan mal varlığınla mıdır bu övüncün? Yoksa eksik-gedik ameline, gizlediğin onca günahına mıdır güvencen? “Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Fakat âhirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkârcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir. Hiç şüphesiz Allah, onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları aslâ sevmez.” (en-Nahl, 22-23)

Böbürlenerek girdiğin kapılar, âhirette farklı kapılara açılıyor olmasın? Âyette buyruluyor:

  “Cehennem’in kapılarından girin. Orada ebedî kalacaksınız. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!” (el-Mü’min, 76)

Hor ve hakir gördüklerin, senin âhiretteki ayak bağın olmasın? Yine buyruluyor:

 “Ey mü’minler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler…” (el-Hucurât, 11)

Gurura kapılıp ne ile övünüyorsan ve neyine güveniyorsan yok bil. Sadece Kâinâtın Sultânı’nı bil. Kendini bırak, O’na dön. Varlığına değil, varlığını lûtfedene dön. Muhtaç olduğunu bil, hiçbir şeye muhtaç olmayana dön. Bırak gururunla övünmeleri, sahiplenmeleri; yeterince övemediğin Tek Sahib’ine dön. Dön ki, gururdan teslîmiyete; teslîmiyetle huzura var, huzur bul. Onca eksikliğinle Allâh’a karşı gururlanmayı bırak da Kibriyâ sıfatının sahibi olan Allâh’a lâyık kul olmaya bak.

“Mûsâ dedi ki: «Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz (olan Allâh’)a sığınırım.»” (el-Mü’min, 27) Âmîn…

[1] www.sozluk.gov.tr

Kaynak: Dr. Ayça TOKSÖZ, Şebnem Dergisi, Mayıs, 2022, Sayı:207

İslam ve İhsan

GURUR VE KİBRİN ZARARLARI

Gurur ve Kibrin Zararları

KİBİR VE GURURUN ZARARLARI

Kibir ve Gururun Zararları

TEVAZU VE KİBİR İLE İLGİLİ HADİSLER

Tevazu ve Kibir ile İlgili Hadisler

KİBİR NEDİR? KİBİRLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Kibir Nedir? Kibirle İlgili Ayet ve Hadisler

KİBİR VE GURURUN ZARARLARI

Kibir ve Gururun Zararları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.