AKİKA KURBANI NEDİR?

Çocuğun doğumunun  ilk günlerinde Allah’a  bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana “akîka kurbanı” denilir.

Esasen akîka, Arapça’da yeni doğan çocuğun başındaki saçın  adıdır. Akîka kurbanı kesildiği gün çocuğun başı da tıraş edildiği için kurban bu adı almıştır.

Akîka kurbanı Hanefîler’e  göre  mubah  (bazı  rivayetlerde  mendup),  diğer üç fıkıh mezhebine göre sünnet, Zâhirîler’e göre vâciptir. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akîka  kurbanı  olarak kesmiş ve ümmetine de yeni doğan kız ve erkek çocukları için akîka kurbanı kesmelerini tavsiye etmiştir. Resûl-i Ekrem’in  bu  tür  uygulama  ve  tavsiye- leri dinî bir gereklilik şeklinde değil de doğum, düğün gibi mutlu olayların yakın çevreye duyurulması, sevincin onlarla paylaşılması ve neticede sosyal yapının ve dayanışmanın sağlamlaştırılması yönünde tedbir ve örnekler (sünnet, nafile ibadet) olarak algılanması daha doğru olur.

AKİKA KURBANI NE ZAMAN KESİLİR?

Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edilmesi de tavsiye edilmiştir.

AKIKA KURBANI KİMLER YİYEBİLİR?

Kurban olmaya elverişli her  hayvan akîkaya da  elverişlidir. Kesilen  bu kurbanın etinden kurban sahibi ve  aile  fertleri,  yakın  dostları  yiyebileceği gibi tasadduk da edilebilir.

Kaynak: İslam İlmihal 2, TDV Yayınları

KURBAN NEDİR?

ADAK ADAMANIN DİNİMİZDEKİ YERİ

KURBAN NEDİR? KURBANIN ÖNEMİ, HİKMETİ VE FAYDALARI NELERDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle