AİLEDE ÇALIŞANLARIN HEPSİ KURBAN KESMELİ MİDİR?

Ailede birden fazla kişi çalışıyor ve fakat gelir aile reisinde toplanıyorsa, çalışanların hepsinin kurban kesmesi gerekir mi, yoksa sadece aile reisinin kurban kesmesi yeterli olur mu?

Hanefî Mezhebinde aile fertlerinin mal ayrılığı temel prensip olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden gerekli şartları taşımaları halinde aile fertlerinin her biri ayrı ayrı kurban kesmek zorundadır. Buna mukabil, halkımız arasında aile içinde mal ayrılığı değil mal birliği esası vardır. Kadının, erkeğin, çocukların malları ayrı ayrı değildir. Bu yüzden de, birlikte çalışıp beraber harcayan ailelerde insanların zengin veya fakir oluşunu, kurban kesmelerinin gerekip gerekmeyeceğini tespit etmek pek kolay değildir. Bu durumda çözüme ulaşmak için birkaç yol izleyebiliriz.

 Böyle bir ailede, kazanılan ve biriktirilen paranın miktarı her bir aile ferdi için nisap miktarına ulaşacak nitelikteyse, çalışan her bir kişi için kurban kesilmesi ihtiyata uygun bir davranış olur.

Ailenin ekonomik durumu her bir fert için kurban kesmeye müsait değilse ve kazanılan para da sadece aile reisinin kurban kesmesine yetecek kadarsa, o zaman, yalnızca aile reisinin keseceği kurban yeterli olur.

KAYNAK: Dr. Recep ÖZDİREK, Kurban İbadeti, Erkam Yayınları, 2007, İstanbul

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

  • Hacca giden bir kişi kendisiyle beraber başkasının adinad kurban kestirebilirmi

Yorum Ekle