66 Günde Kur'an-ı Kerim'i Ezberledi

İstanbul Üsküdar'da Kur'an kursuna giden 21 yaşındaki Mevlüt Ertem, günde 10 sayfa Kur'an-ı Kerim ezberleyerek, 66 gün gibi kısa sürede hafız oldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Bölümü'nde okuyan Mevlüt Ertem, hafızlık eğitimi almak için yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesinden İstanbul'a geldi.

Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Cennet Kur'an Kursu'na kayıt yaptıran Ertem'e, ezberinin güçlü olduğu fark edilince özel bir program hazırlandı.

Günde 10-12 saat çalışarak 10 sayfa ezberleyebilen Ertem, 66 günde hafız olmayı başardı.

Mevlüt Ertem, amcasının oğlu 5 ayda hafız olunca ağabeyinin tavsiyesi üzerine eğitim almak için İstanbul'a gelerek aynı kursa başladığını anlattı.

Daha önce Kur'an-ı Kerim okuduğunu, tecvit bilgisinin olduğunu dile getiren Ertem, Arapça bilmesinin hafızlığı kısa sürede tamamlamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

- "Yoğun bir programla hafızlığı tamamladım"

Ertem, yoğun bir programla hafızlığı tamamladığını belirterek, "66 ders gününde hafız oldum. İlk günler 3-4 sayfa okuyordum. Zamanla gelişerek 10 sayfa ezberlemeye başladım. Sabah namazından sonra derse başlıyordum. Hoca dersimi verdikten sonra ezberlere devam ediyordum. Aralıklı bir şekilde akşama kadar ders çalıştım. Ekstra derslerle bitirebildim. Hafız olduğum için gururluyum. Hafız olmak büyük bir sevap. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Ertem, ileride kendisi gibi hafızlar yetiştirmek için Kur'an-ı Kerim öğreticisi olmak istediğini dile getirdi.

Kur'an kursu eğitmeni Hilmi Bozkurt da hafızlık süresinin ortalama 1 ile 3 yıl arasında kişinin ezber kabiliyetine göre değiştiğine dikkati çekerek, "Talebenin kapasitesine göre programlar yapıyoruz. 2 yılda bitiren de var, 1 yılda bitiren de. 6 ayda bitiren talebemiz de var. En son 66. günde bitiren talebemiz oldu. Bu bir rekor. Bundan daha kısa sürede bitiren vardır ancak benim Kuran kursu öğreticiliğimde rekorum bu." diye konuştu.

- "Kapasitesini tam kullanmasını sağladım"

Kısa denemelerden sonra öğrencisi Mevlüt Ertem'in kapasitesini fark ettiğini belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Mevlüt'ün kapasitesini gördüm ve bu tam kullanmasını sağladım. Amcasının oğlu da 5 ayda hafızlığı bitirdi. Mevlüt de 'Hocam ben 6 ayda bitirim.' dedi. Tamam dedim. Yoğun programa girdik. Mevlüt'te bir cevher var ve Arapça bilmesinin ciddi katkısı oldu. Bu işimizi kolaylaştırdı. Kur'an en büyük mucize. Hafızlıkta zorladıkça, ezberledikçe, kendini kalbi, bedeni ve fikri olarak verdikçe hafıza açılıyor. Mevlüt'te bunu gördüm. Maneviyat tamamdı. Göz, kalp, kulaktan üçünü de birleştirince talebe zaten tamamdır. Günde 12 saat çalıştık. Günde 10 sayfayı ezberlediğini görünce bunu devam edip ettiremeyeceğini sordum. Mevlüt de tamam deyince elhamdülillah 66 ders gününde bu işi bitirdik."

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.