2023 Ramazan İmsakiyesi | İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2023

Diyanet 2023 Ramazan imsakiyesini yayınladı. İl il sahur ve iftar vakitleri ne zaman? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Konya, Kocaeli, Kayseri ve diğer şehirlerde sahur ve iftar vakti saat kaçta? 2023 Ramazan imsakiyesinin ayrıntıları haberimizde...

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girerken Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesini yayınladı.

İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ (2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ)

Buna göre, Iğdır’da sahur 04:33, iftar 18:25’te; Adana’da sahur 05:12, iftar 18:59’da; Ankara’da sahur 05:17, iftar 19:10’da; Antalya’da sahur 05:30, iftar 19:18’de; Aydın’da sahur 05:40 iftar 19:29’da; Balıkesir’de sahur 05:38 iftar 19:29’da; Bursa’da sahur 05:32, iftar 19:25’te; Denizli’de sahur 05:36 iftar 19:24’te; Diyarbakır’da sahur 04:51 iftar 18:40’ta; Gaziantep’te sahur 05:03, iftar 18:51’de; İstanbul’da sahur 05:31, iftar 19:25’de; İzmir’de sahur 05:42, iftar 19:32’de; Kayseri’de sahur 05:09, iftar 18:59’da; Kocaeli’de sahur 05:28, iftar 19:21’de; Konya’da sahur 05:22, iftar 19:11’de; Malatya’da; sahur 04:58, iftar 18:47’de; Manisa’da sahur 05:41, iftar 19:31’de; Ordu’da sahur 04:55 iftar 18:50’de; Sakarya’da sahur 05:26, iftar 19:19’da; Samsun’da; sahur 05:01 iftar 18:56’da; Sivas’ta sahur 05:01 iftar 18:53’te; Şanlıurfa’da sahur 04:58, iftar 18:45’de; Tekirdağ’da sahur 05:37, iftar 19:31’de; Trabzon’da sahur 04:48, iftar 18:42’de yapılacak...

İl il, ilçe ilçe 2023 Ramazan imsakiyesine ulaşmak için tıklayınız...

2023 İLK ORUÇ, İLK SAHUR, İLK İFTAR NE ZAMAN?

  • 2023 yılında ilk oruç, 23 Mart 2023 Perşembe günü tutulacak.
  • 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.
  • İlk iftar 23 Mart 2023 Perşembe akşamı açılacak.

2023 Ramazan ayının son orucu 20 Nisan 2023 Perşembe günü iftarıyla birlikte sona erecek.

Kadir Gecesi, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

İslam ve İhsan

SAHUR NEDİR? SAHURLA İLGİLİ HADİSLER

Sahur Nedir? Sahurla İlgili Hadisler

İFTAR NEDİR? İFTARLA İLGİLİ HADİSLER

İftar Nedir? İftarla İlgili Hadisler

TERAVİH NEDİR? TERAVİH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Teravih Nedir? Teravih Namazı İle İlgili Hadisler

ORUÇ VE RAMAZAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Oruç ve Ramazan İle İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • 2024 İmsakiyesi basıldığı

    Allah razı olsun. bu yıl hiç bir yerde imsakiye görmemiştim. o zaman internetten bulayım deyip buraya geldim.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.