2022 Dini Günler

2022 dini günler ve geceler ne zaman? Diyanet’in hazırladığı 2022 dini günler takvimini (Hicri takvim 1443/44) okurlarımız için derledik. İşte 2022’deki dini günler.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 yılı için hazırladığı dini günler takvimi.

2022 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

2022 Üç Aylar ne zaman başlıyor?

2022 Üç Aylar; 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlıyor.

2022 Regaip Kandili ne zaman?

2022 Regaip Kandili; 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.

2022 Miraç Kandili ne zaman?

2022 Miraç Kandili; 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.

2022 Berat Kandili ne zaman?

2022 Berat Kandili; 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.

2022 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?

2022 Ramazan başlangıcı; 2 Nisan 2022 Cumartesi günüdür.

2022 Kadir Gecesi ne zaman?

2022 Kadir Gecesi; 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

2022 Ramazan Arefesi ne zaman?

2022 Ramazan arefesi; 1 Mayıs 2022 Pazar günüdür.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

2022 Ramazan Bayramı, 2-3-4 Mayıs 2022 günleridir.

Ramazan Bayramı 1. gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi günüdür.

Ramazan Bayramı 2. gün: 3 Mayıs 2022 Salı günüdür.

Ramazan Bayramı 3. gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba günüdür.

2022 Kurban Arefesi ne zaman?

2022 Kurban arefesi; 8 Temmuz 2022 Cuma günüdür.

2022 Kurban Bayramı ne zaman?

2022 Kurban Bayramı; 9, 10, 11, 12 Temmuz 2022 günleridir.

Kurban Bayramı 1. gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi günüdür.

Kurban Bayramı 2. gün: 10 Temmuz 2022 Pazar günüdür.

Kurban Bayramı 3. gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi günüdür.

Kurban Bayramı 4. gün: 12 Temmuz 2022 Salı günüdür.

2022 Hicri Yılbaşı ne zaman?

2022 Hicri yılbaşı; 30 Temmuz 2022 Cumartesi günüdür.

2022 Aşure Günü ne zaman?

2022 Aşure günü; 8 Ağustos 2022 Pazartesi günüdür.

2022 Mevlid Kandili ne zaman?

2022 Mevlid Kandili; 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.

DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - Hicri 1443/44 Dini Günler Takvimi

İslam ve İhsan

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN DÎNÎ BİLGİLER

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Dînî Bilgiler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.