2016 Hüdayi Vakfı Yurtiçi Kurban Fiyatları

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı 2016 yurtiçi kurban fiyatlarını açıkladı.

Hüdayi Vakfı, İstanbul'da gönül coğrafyasında kurban kesim faaliyetlerine bu yıl da devam ediyor. Hedeflerinin sevgi, kardeşlik ve dostluk adına gönül köprüleri kurmak olduğunu ifade eden Hüdayi Dostları, çıktıkları bu seferberlikte herkesi yoldaşı olmaya davet ediyor.

Bu kapsamda Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı yurtiçi kurban kesim bedellerini açıkladı. 2016 yılı için:

  • büyükbaş (bir hisse) 1.150 TL,
  • büyük koç hisse bedeli 1.100 TL,
  • kıvırcık koç 950 TL,
  • kuyruklu koç 850 TL olarak belirlendi.

Derya gönüllerden yıkık, kimsesiz, çaresiz ve yorgun gönüllere hizmet ulaştıran Hüdâyi Vakfı'nda kurbanlardan alınan 1/3 etler:

  • Her gün vakfın Üsküdar ve Çamlıca aşevinde yüzlerce kişiye sunulan sıcak yemeklerde kullanılıyor,
  • Fukaraya dağıtılan erzak paketleri içinde ve özellikle Suriyeli muhacirlere veriliyor,
  • Vakfın ünitelerindeki öğrencilerin ye­meklerinde ikram ediliyor.

Hüdâyi Vakfı, büyükbaş, küçükbaş kuyruklu ve kıvırcık seçenekleriyle kurban kesimlerinin yapılacağı Üsküdar ve Küçük Çamlıca'da, kurbanlarınızın başında durarak kesim yaptırma imkanı sunuyor.

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı irtibat telefon numarası: 0216 341 05 97

TÜRKİYE FİNANS Üsküdar Şubesi

Hesap Numarası (TL)    :  9885-2

IBAN Numarası     (TL)  :  TR20 0020 6000 0800 0098 8500 02

Ayrıntılı Bilgi: http://hudayivakfi.org

yurticikurban2016

2016 YURTDIŞI KURBANLIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2016kurban

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.