1915 Hadiseleri Belgelerle Anlatılacak

Ankara Üniversitesince, "1915 olaylarına" ilişkin Latin Amerika'da yerel akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sempozyumlardan derlenen İngilizce "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı: 1915" kitabı, Türkiye'nin büyükelçiliklerine gönderilecek.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezince (LAMER) "1915 olaylarına" ilişkin Latin Amerika'daki yerel akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sempozyumlardan derlenen İngilizce "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı: 1915" kitabı, Türkiye'nin büyükelçiliklerine gönderilecek.

TÜRKİYE'NİN LATİN AMERİKA AÇILIMI

LAMER Müdürü Prof. Dr. Necati Kutlu, Türkiye'nin Latin Amerika açılımı çerçevesinde 2009 yılında kurulan merkezin akademik ve kültürel çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Merkezin bölgedeki çalışmalarını, Türkiye'nin görünürlüğünü artırmak ve önem verdiği konulara dikkati çekmek üzere yoğunlaştırdığını dile getiren Kutlu, bu kapsamda son yıllarda merkez olarak üzerinde çalıştıkları konunun 1915 olayları çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.

Kutlu, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Bolivya, Paraguay ve Panama'daki üniversitelerde bu konuda araştırma yapan akademisyenlerle "1. Dünya Savaşı ve 1915" konulu sempozyumlar düzenlediklerini anımsatarak, bu etkinliklerde yerel akademisyenlerin olayların iç yüzüne dair araştırmalar ortaya koyduğunu, ayrıca sunumların iş birliği yaptıkları üniversitenin yayını olarak yerel dillerde bastırıldığını kaydetti.

SEMPOZYUMLARI ERMENİ BASINI DA TAKİP ETTİ

Bölgede böyle bir çalışma yapmalarındaki en önemli etkenin, Ermeni diasporasının Latin Amerika'da, özellikle Arjantin ve Brezilya'daki etkisi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kutlu, "Brezilya'nın Sao Paolo kentinde, çoğu Türkiye'den göç etmiş, son derece etkin ve etkili konumda, kritik makamlarda görev alan, çok zengin çevrelerde yaşayan 50 bin Ermeni asıllı Brezilya vatandaşı var. Burası, 20 milyona yakın nüfusuyla dünyanın en büyük şehirlerinden biri." dedi.

Sempozyumlar sayesinde bölge kamuoyunda bir algı değişikliği sağladıklarına vurgu yapan Kutlu, etkinliklerin bölge basını ve özellikle de Ermeni medyası tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

1915 olaylarıyla ilgili Ermeni tezlerini tanıma kararı alan Paraguay'ın parlamentosunda yaptıkları sempozyumun ardından parlamento başkanının "Resmi olarak aldığımız bu karar, sadece tarihsel bilgisizliğimizden kaynaklanan, yanlış bir karar olmuştur." dediğini aktaran Kutlu, bu sözlerin, aslında sempozyumların bölgede karar vericilerin tavır değişikliğini gösteren önemli bir işaret olduğunu kaydetti.

"NE KADAR ÇOK ANLATIRSANIZ O KADAR İKNA EDERSİNİZ"

1915'te yaşananların, sadece bölge kamuoyuna değil dünyaya anlatmak amacıyla sempozyumlarda döneme objektif şekilde ışık tutan sunumları belirleyerek İngilizceye çevirdiklerini dile getiren Kutlu, Latin Amerikalı akademisyenlerin makalelerinin yer alacağı "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı: 1915" adlı İngilizce kitabın bir ay sonra basılarak, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İngilizce konuşulan ülkelerdeki büyükelçiliklere, önde gelen üniversitelere ve kütüphanelere gönderileceğini ve muhataplarına iletileceğini anlattı.

LAMER Müdürü Prof. Dr. Necati Kutlu ayrıca Ankara'daki misyon temsilciliklerine kitabın verileceğini ifade ederek, "Bu şekilde Türkiye'nin tezlerinin anlatıldığı yazılı ve görsel malzemeleri daha geniş kitlelere ulaştırarak, olayların objektif şekilde öğrenilmesini sağlamamız lazım. Bu olayın kamuoyunda sıcak şekilde tutulması gerekiyor. Çünkü kamuoyuna ne kadar çok anlatırsanız o kadar ikna edersiniz. Çünkü Ermeni tarafı 100 yıldır bunu yapıyor. 1915'te gerçekten ne yaşandığını tüm objektifliğiyle dünyaya duyurmak istiyoruz. Dünya, o dönemi sadece bir tarafın argümanlarıyla öğrenmemeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.