MEŞHUR HADİS ALİMLERİ

0

Sahabe ve tâbiîn devrinde yetişen alimlerin, genellikle çok hadîs bilen kimselerdi.  Dolayısıyla, daha önce sözünü ettiğimiz ilim merkezlerinde yetişen tâbiîlerin de hadis alimi olarak şöhret kazanmış olmaları doğaldır. Bu tâbiîlerin hepsini burada zikretmek elbette mümkün değildir. Fakat bunlar arasında en çok şöhret kazananlardan birkaçı şunladır…

1- SAÎD İBNU’L-MÜSEYYİB

Medine’nin tanınmış hadiscilerinden ve ‘Fukahay-ı Seb’a’ olarak bilinen yedi fakih den biridir. Hazreti Ömer’in hilafetinin ikinci yılında dünyaya gelmiştir. Saîd İbnu’l-Müseyyib, pek çok sahabîden hadis işitmiştir. Ayrıca Ebû Hureyre’nin kızıyla da evlendiği için, O’nun hadislerini en iyi bilenlerden sayılırdı.

Saîd İbnu’l-Müseyyib, 93/712 senesinde vefat etmiştir.

2- İBN ŞİHAB EZ-ZUHRΠ                                 

Medine’de doğup büyümüş, ömrünün büyük bir kısmını da Şam’da geçirmiş büyük hadisçilerden biridir. Sahabenin son devrine yetişmiş ve hadîslerinin çoğunu “Kibaru’t-tâbiîn” denen tâbiîlerin büyüklerinden almıştır.

Zuhrî, 124/742 senesinde Şam’da vefat etmiş ve yine orada defnedilmiştir.

3- URVE İBNU’Z-ZUBEYR

Tanınmış sahabîlerden Zubeyr İbnu’l-Avvam’ın oğlu, Hazreti Pey­gamberin ilk halîfesi Ebû Bekr’in torunudur. Esma Binti Ebî Bekr onun annesi, Peygamberimizin eşi Âişe de teyzesi idi. Urve’nın, özellikle Hazreti Âişe’ye olan yakınlığı, ondan pek çok hadîs rivayet etme imkanını sağlamıştır.

Urve İbnu’z-Zubeyr, 93/712 senesinde vefat etmiştir.

4- NÂFİ MEVLA İBNİ ÖMER

Nâfi, köle olmasına rağmen, hadis sahasında büyük şöhret kazanmış ve efendisi Abdullah b. Ömer’in hadislerinin büyük bir kısmı onun tarafından rivayet edilmiştir. Muhaddisler arasında güvenilirliğiyle de tanındığı için, İmam Malik’in ondan, onun da Abdullah b. Ömer’den rivayeti, en sahih rivayet ve bu isnad da en sahîh isnad olarak kabul edilmiştir.

Nâfi, Emevî halîfesi Ömer b. Abdilaziz tarafından Mısır’a Hazreti Pey­gamberin sünnetini öğretmek için gönderilmiştir. Nâfi 117/735 senesinde de Medine’de vefat etmiştir.

5- İBRAHİM EN-NEHA’Î

Kûfe’nin tanınmış fakîhlerinden biri ve meşhur bir tâbiî alimidir. Bazı sahabilerle görüşüp konuşmuş olmasına rağmen onların hiçbirinden hadis rivayet etmemiştir. Rivayet ettiği hadisleri ise, tâbiîlerin büyüklerinden ve kendi çağdaşları olan diğer tâbiîlerden almıştır. İbrahim en-Neha’î, 96/715 senesinde vefat etmiştir.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
FOTOĞRAFÇI OBJEKTİFİNE TAKILAN ÇOCUKLARI ISITTI

Fotoğrafçı Ercan Çağlayan, Bitlis’te fotoğraf çekmek için gittiği köyde gördüğü ihtiyaç sahibi çocuklar adına sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla topladığı...

Kapat