Dini ve Felsefi Akımlar

Din
0

DÜNYADAKİ EN YAYGIN DİNLER

Dinlere inanan insanların sayısı bakımından en büyük din topluluğunu Hıristiyanlar oluşturuyor. İkinci sırada ise Müslümanlar…