Yolculuk Yapmak Zorunda Olan Stomalı Bir Birey Eğer Stoma Torbasını Boşaltma ve Yeniden Abdest Alma İmkânı Yoksa Namazlarını Nasıl Kılabilir?

Yolculuk yapmak zorunda olan stomalı bir birey eğer stoma torbasını boşaltma ve yeniden abdest alma imkânı yoksa namazlarını nasıl kılabilir?

Günümüzde, tren ve uçak ile seyahat eden stomalı bir birey, namaz vaktinde aracı durdurma imkânına sahip olmadığı için namazlarını bulunduğu araçta kılabilir. Rükû ve secdeyi oturduğu yerde îmâ ile yapar. Otobüs ile seyahat ediyor ise öncelikle aracı durdurmaya çalışır. Bu mümkün olmazsa aynen uçak ve tren yolcusu gibi hareket eder. Seyahat esnasında abdesti bozulan ve tekrar alma imkânı olmayan stomalı birey şu hususları göz önünde bulundurabilir:

  • a) Eğer namaz vakitleri molalara denk geliyorsa namazını mola verilen yerlerde kılabilir. Eğer mola verilecek zamana kadar namaz vakti çıkacaksa namazlarını cem‘-i takdim veya cem‘-i tehir yoluyla kendileri için en uygun vakitte birleştirerek kılabilir. Şöyle ki iki namazın cem‘ edilmesi yalnızca öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazları arasında olabilir. Öğle ile ikindinin cem‘i, ikindiyi öğle vaktinde öğle namazından sonra (cem‘-i takdim) ya da öğleyi ikindi vaktinde ikindi namazının öncesinde peş peşe kılmak (cem‘-i tehir) şeklinde yapılabilir. Akşam ile yatsının cem‘i de yatsıyı akşam vaktinde akşam namazından sonra (cem‘-i takdim) ya da akşamı yatsı vaktinde yatsı namazından önce peş peşe kılmak (cem‘-i tehir) şeklinde yapılabilir. Sabah namazı başka bir namazla birleştirilemeyeceği gibi ikindi namazı ile de akşam namazı birleştirilerek kılınamaz. Burada öğle ile ikindinin bir grup, akşam ile yatsının bir grup olduğu hususu gözden kaçırılmamalıdır.
  • b) Otobüse abdestli bindiği halde yeni namaz vaktinin girmesiyle Hanefi mezhebine göre abdesti bozulacağı için Maliki mezhebinin görüşüyle amel eder. Zira Maliki mezhebinde özür sahibinin abdesti, vakitlerin girip çıkmasıyla değil, özrü haricinde abdesti bozacak başka bir durumun meydana gelmesiyle bozulmuş olur.
  • c) Uçakta yolculuk edilmesi halinde abdest alırken çorap üzerine mesh edebilir. Âlimlerin kabul ettiği yerleşik görüşe göre normal çorap üzerine mesh etmek caiz olmamakla birlikte özellikle uzun mesafeli uçak seyahatlerinde ayağını yıkamakta güçlük çeken yolcuların, çorapları üzerine mesh ederek abdest almaları zaruret sebebiyle caizdir. Ancak çoraba bu şekilde mesh edebilmek için çorabın abdestli olarak giyilmesi şarttır. İnce çorap üzerine mesh, zaruretten dolayı uzun mesafeli uçak seyahatleriyle sınırlı tutulmalı, ayağını yıkamada herhangi bir zorlukla karşılaşılmayacak normal zamanlarda, ayağı yıkayarak ya da fıkhi standartlara uygun mestler üzerine mesh edilerek abdest alınmalıdır.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

İslam ve İhsan

STOMALI KİMSELER CAMİDE CEMAATLE KILINAN VAKİT NAMAZLARINA KATILABİLİRLER Mİ?

Stomalı Kimseler Camide Cemaatle Kılınan Vakit Namazlarına Katılabilirler mi?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.