Yemek Duası Nasıl Yapılır?

Yemek duası nasıl yapılır? Yemek duası kısa ve uzun... Yemek duası Arapça, Türkçe ve anlamı... Sami Efendi’nin (k.s.) öğrettiği yemek duası ile Peygamber Efendimizin yaptığı yemek duasının Arapçası, okunuşu ve anlamı.

YEMEK DUASI UZUN

Sami Efendi’nin (k.s.) talebelerine, izinden gelenlere öğrettiği yemek duası.

Yemek Duası Arapça:

Yemek Duası Türkçe: “Elhamdülillahillezi et amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Allahümmağfir verham vehfaz sahibet taami vel akiline ve limen sea fihi velicemiıl mü'minine vel mü'minat. Allahümme nevvir kulubena bi envari mehabbetike ve zikrike ya zel celali vel ikram. Allahümme ahyine hayaten tayyibeten bis-sıhhati ves-selameti vel-afiyeh. fiddini veddünya vel ahirah. İnneke ala külli şeyin Kadir. Allahümme inna nes'elüke temamen nığmeti ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmetin nebiyyi sallallahü aleyhi vesellem. Ve bi hurmetil fatiha.”

Yemek Duası Anlamı: “Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofrraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle! Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, ey celâl ve ikrâm sâhibi Allah’ım! Allah’ım! Din husûsunda, dünyada ve âhirrette sıhhat, selâmet ve âfiyet üzere güzel bir hayât yaşamayı lutfeyle! Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin. Allah’ım! Sen’den nîmetin tamâmını (İsllâm üzere ölüp cennete girmeyi), âfiyetin devvâmını ve hüsn-i hâtime ile (güzel bir hâl üzerre) vefât etmeyi isteriz. Allah’ım! Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhhi ve sellem- ve Fâtiha-i Şerîfe hürmetine nîmmetlerini artır, noksanlaştırma!”

YEMEK DUASI KISA

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ sizden herhangi birinize yemek yedirdiği zaman:

Yemek Duası Kısa Arapça:

Yemek Duası Okunuşu: “Allahümme bârik lena fihi vê ed'imna h'eyren minhü.”

Yemek Duası Manası: “Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir” desin.

YEMEK DUASI

YEMEK DUASI

İSLAM’DA YEMEK ADABI VE YEMEK DUALARI

İSLAM’DA YEMEK ADABI VE YEMEK DUALARI

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle