Üniversiteye Hazır Mısın?

Lider Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği, ilköğretim ve lise çağındaki gençlerin okul dışındaki vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla sosyal, kültürel ve ahlakî gelişimlerine katkı sağlayacak programlar yapıyor. İstanbul Anadolu yakasındaki gençlik merkezlerinde ortaokul ve lise öğrencilerine hem eğitimler veriliyor hem de sosyal aktivitelerle kendilerini geliştirmelerine imkân sunuluyor. Lider Eğitim Derneği’nin son olarak hazırladığı proje ise üniversiteye hazırlanacak öğrencilere yönelik. Üniversiteye hazırlanacak lise 4. sınıf ve liseden yeni mezun öğrencilerin katılabileceği “Biz Geleceğiz: Üniversiteye Hazırlık Projesi”nin ön kayıtları başladı.

Lider Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği bünyesinde üniversiteye gidecek öğrencilere yönelik3 hazırlanan “Biz Geleceğiz: Üniversiteye Hazırlık Projesi”nin ön kayıtların başladığı ve yapılacak mülakatların sonrasında programa katılacak öğrencilerin belirleneceği bildirildi.

“Biz Geleceğiz: Üniversiteye Hazırlık Projesi”ne katılım şartları arasında; gerçekleştirilecek denem sınavında başarılı olmak, okul puanı ve mülakat komisyonunun değerlendirmesi bulunuyor. Okul puanı ve mülakatla seçilecek öğrenciler bu programa katılmaya hak kazanabilecek. Programa katılacak öğrencilere üniversiteye yönelik eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel birçok faaliyete katılma imkânı sunulacak.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK PROGRAMINDA NELER VAR?

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin bir yıl devam edeceği programın içeriğinde ise:

Kuran-ı Kerim, Matematik, Türkçe, Coğrafya, Geometri, Tarih, Klasik İslam sanatları (Ney, Hüsn-ü hat)  derslerinin yanı sıra ayrıca ek dersler ve etütler yer alacak.

Lider Eğitim Derneği yetkilileri, üniversiteye hazırlık projesinin yalnızca sınava hazırlık amaçlı olmadığı, sosyal ve kültürel açıdan da öğrencilerin gelişiminin hedeflendiğini ifade ediyorlar.

Ayrıca bu programlara devam edecek öğrencilere; İstanbul, Bursa, Çanakkale, Afyon vb. tarihi yöreleri kapsayan gezilere katılma imkanının yanı sıra, muhtelif kanaat önderlerini ve fikir adamlarını ziyaret edebilme fırsatı sunulacağını belirttiler.

1

MÜLAKAT TARİHLERİ

Projeye katılacak öğrencilerin mülakat tarihleri İstanbul’dan katılacak öğrenciler için 07-12 Haziran 2014 tarihleri arasında; Anadolu’dan katılacak öğrenciler içinse 12-18 Haziran 2014 tarihleri arasında Özel Ihlamurkuyu  Erkek Öğrenci Yurdu’nda mülakat yapılacağı belirtildi.

Üniversiteye hazırlık projesine katılmak isteyen öğrencilerin ön kayıt yapma şartı bulunuyor.

Ön Kayıt Formu İçin: www.gelecekbiziz.org/kayit.php

Ayrıntılı Bilgi: www.lider.org.tr

4

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.