'Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı Araştırması' Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, "Araştırma sonuçlarına göre iklim değişikliğinin hava olaylarına ve doğaya etki ettiği konusunda toplumun dörtte üçünde yaygın bir farkındalık bulunuyor." dedi.

Yuvam Dünya Derneğinin KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile gerçekleştirdiği "Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı Araştırması"nın sonuçları düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumun her kesiminde değişimi amaçlayan bir dernek olduklarını söyledi.

Amaçlarının başında insanlığın karşısındaki en büyük problem olan iklim krizini anlaşılır kılmak ve bu krizin neden olduğu çarpıcı sonuçların daha görünür olmasını sağlamak olduğunu anlatan Kocabıyık, "İklim krizi tartışmalarını somut gerekçeleri ile desteklemek ve oldukça karmaşık olan bu konuyu sanat, spor ve farklı iletişim yollarıyla topluma aktarmak istiyoruz." dedi.

Araştırma sonuçlarına göre iklim değişikliğinin hava olaylarına ve doğaya etki ettiği konusunda toplumun dörtte üçünde yaygın bir farkındalık bulunduğunu ifade eden Kocabıyık, "Araştırmayı Nisan 2021'de 15 yaş üstü yetişkin nüfusa yönelik gerçekleştirdik. Bu araştırmada 74 ilin 372 ilçesinde telefon görüşmeleriyle ulaşılan 3 bin 22 kişiye farkındalık, kırılganlık ve sorumluluk alanında 10 farklı soru sorduk." dedi.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır da toplumun iklim değişikliği konusunu kavrama ve farkındalık konusunda herhangi bir sorunu bulunmadığını belirterek, "Üç temel mesele var; birincisi bu toprakların insanları problemin ne olduğunun farkındalar. İkincisi problem karşısında kendilerini kırılgan ve zayıf görüyorlar ve üçüncüsü bu konuda devletin öncülüğünde herhangi bir seferberlik veya politika üretildiğinde davranışı değiştirme konusunda arzulu ve istekliler." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise devlet ya da diğer kurumların harekete geçmesi halinde kişilerin bu hareketi destekleme yönünde çalışma arzusu içinde olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin çok kolay algılanabilecek bir problem olmadığının altını çizen Kurnaz, şunları kaydetti:

"Sanırım 5-6 sene önce Tarım Bakanlığında toplantıya katılmıştım. Çiftçi iklim değişikliğinin farkında. Bakanlıkta oturunca bunun farkında olmayabilirsiniz veya yeni fark ediyor olabilirsiniz ama çiftçi her gün toprakla meşgul olduğu için bütün problemlerin farkında. Arada tek farklı olabilecek nokta, bunun sebeplerinin nereye atfedildiği. Çiftçiye bakacak olursanız, ‘şu barajı yaptılar ve bundan beridir iklim değişti’. Çünkü sebep sonuç ilişkisindense zamanlama ilişkisini insan hesaba katıyor.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.