Türkiye, Derin Amerika’nın Neden Hedefinde?

Türkiye, 'Derin Amerika'nın neden hedefinde? Bu sorunun cevabı Amerikan düşünce kuruluşu Stratfor’un 2015-2025 raporunda gizli.

Gayri resmi CIA olarak da adlandırılan, birçok önemli kuruluşa özel istihbarat sağlayan Stratfor, 2015 yılı başında yayınladığı 10 yıllık raporunda ilginç tespitlerde bulunmuştu.

Steratfor’un bu önemli tespitlerden birisi de “AB’nin biteceği, Rusya’nın dağılacağı, Türkiye’nin bölgesel güç olacağı, Çin’in ise komünist bir diktatörlüğe dönüşeceği” öngörüsü idi…

Dolayısıyla Türkiye içinde ve bölgemizde yaşananları belki de bu rapor göz önüne alarak değerlendirmek gerekiyor. Son dönemde artan terör saldırılarını, Ankara’nın tüm itirazlarına rağmen, PYD terör örgütünün ABD eliyle önünün açılması, “Türkiye DAİŞ’i destekliyor” kara propagandasıyla yapılmak istenilenin ne olduğu konusunda bu rapor önemli ipuçları veriyor. O da Staratfor’un öngörüsüne de yansıyan “Yükselen Türkiye”nin bir şekilde önüne geçmek.

İstikrarı, huzuru hedef alan terör saldırılarıyla, patlayan bombalarla, olmadı hendek siyasetiyle, olmadı diktatörleşme iddialarıyla, olmadı içerideki en organize, en kullanışlı yapı üzerinden yapılmak istenilen darbe ile Türkiye’nin yükselişinin önüne geçmek.

Kaynak: Beytullah Demircioğlu, Altınoluk Dergisi, 366. Sayı, Ağustos 2016

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • müslüman bir kürt olarak hiç bir türke ve araba kinim yok bize çok haksızlık yaptılar ama yinede din kardeşiyiz.22 tane arap devleti var 7 tane türk devleti var bir tane de kürt devleti olsun ne olacak. ya müslüman devletler kürtler ile müttefik olur bu devletin kurulmasına yardım eder yada batılı güçler gelir yardım eder. işin özü budur. malesef müslüman devletler yardımdan çok kürtlerin toprak devlet bayrak dil hakkına tecavüz ediyor. kürtlerde mecburen gidip amerikayı dost ediniyorlar. türkler farslar ve araplar kendilerinde olanın kürtlerde olmasını istemiyorlar.bizde müslümanız Allah bizi haşşa ikinci sınıf olarak yaratmadı. şayet bütün bayraklar iptal olsa sadece techid bayrağı olsa bir kürt olarak bende devlet ve bayraktan vazgeçerim.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.