Teşrik Tekbiri

Teşrik nedir, ne anlama gelir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Teşrik tekbiri hangi zamanlarda söylenir? Teşrik tekbiri hakkında kısaca bilgi.

Teşrik tekbirlerini Arefe Günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa getirmek vaciptir.

Teşrik Tekbiri Ne Zaman ve Nasıl Getirilir?

Teşrik tekbiri, Zilhiccenin 9-13. günlerinde farz namazlardan sonra “Allahü Ekber Allahü Ekber La ilahe illallahü vallahü Ekber Allahü Ekber ve lillahilhamd” cümlesini söylemeye denir.

Teşrik Tekbiri Anlamı

Teşrik tekbiri; “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.” anlamına gelir.

Teşrik Ne Demek?

Sözlükte “doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak” anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere “teşrîk tekbirleri” (tekbîrâtü’t-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere “teşrîk günleri” (eyyâmü’t-teşrîk) denilir. Tekbîrü’t-teşrîk lafzını daha çok Hanefîler ile Zeydîler ve bir kısım Mâlikîler, eyyâmü’t-teşrîki fıkıh mezheplerinin tamamı kullanır. Şâfiîler ve Hanbelîler bayram günlerinde bayram namazı ve hutbesi dışında söylenen tekbirlerden çarşı, pazar, cami, ev gibi yerlerde namazlara bağlı olmadan alınanlara “mürsel/mutlak tekbir”, namazların arkasından alınanlara “mukayyed tekbir” adını verirler. (Şirbînî, I, 314)

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali, DİA

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Teşrik Tekbiri Nedir, Nasıl Getirilir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle