Tebliğ ve İrşat Vazifesinin En Büyük Örneği Sevgili Peygamberimizdir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünün hak, hakikat, adalet ve merhamete muhtaç kaldığı bir dönemde, peygamber efendimizin kutlu çağrısını, davet ve irşat yöntemini onun örnekliğinde yeniden tefekkür edelim istiyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu:

Program öncesinde, Itri Kültür Sanat Korosu tarafından tasavvuf musikisi dinletisi yapıldı.

Kur'an'ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Başkan Erbaş, insanın varoluş gayesinin, alemlerin rabbine samimiyetle bağlanmak ve yeryüzünde hakkı ve hakikati egemen kılmak için çalışmak olduğunu söyledi.

İrşat sorumluluğunun tüm müminler için her şeyden önce Allah'a iman ve resulüne ittibanın bir gereği olduğunu anımsatan Erbaş, "Bu sorumluluk ihmal edilince insani değerler unutulur, ahlaki erdemler zayıflar, dayanışma ve yardımlaşma ruhu kaybolur, neticede toplumsal huzur yok olur." ifadesini kullandı.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlediklerini ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Yeryüzünün hak, hakikat, adalet ve merhamete muhtaç kaldığı bir dönemde Peygamber Efendimizin kutlu çağrısını, davet ve irşat yöntemini, onun örnekliğinde yeniden tefekkür edelim istiyoruz. Elbette tebliğ ve irşat vazifesinin en büyük örneği 'Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.' diye buyuran ve alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizdir."

Hz. Muhammed'in (sas), vahyin nuruyla insanlığı aydınlattığını vurgulayan Erbaş, "Hz. Muhammed'in (sas) ümmeti olan bizler, ondan bize miras kalmış olan değerleri, sünnet-i seniyyeyi, bugün tüm yeryüzüne taşımakla mükellefiz." açıklamasını yaptı.

Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitim, seminer ve çevrim içi etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildiren Başkan Erbaş, "Ülkemizin 450 kadar noktasında aile ve dini rehberlik bürolarımızda görev yapan hoca hanım vaizelerimiz, ailelerimizin yaşadığı problemleri, yaptıkları irşat faaliyetleriyle çözmeye gayret ediyorlar. Her bir büromuz bir irşat merkezi olarak çalışmaktadır." bilgisini verdi.

Değerler eğitimini merkeze alan 4-6 yaş Kur'an kurslarına büyük bir teveccühün olduğuna dikkati çeken Erbaş, şu ana kadar bir milyonu aşkın çocuğun kurslardan mezun olduğunu, 200 bine yakın çocuğun ise kurslara devam ettiğini bildirdi.

Hafızlık kurslarında 81 bin 338 öğrencinin eğitimine devam ettiğini söyleyen Erbaş, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında da 500 bin civarında öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Polis ve askerlerin mesleki eğitim kurumlarında, "Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu 772 konferans gerçekleştirdiklerini aktaran Erbaş, uluslararası imam hatip lisesi ve uluslararası ilahiyat programlarında 70 farklı ülkeden binlerce öğrenciye destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

İRŞAD VE TEBLİĞ METODU

İrşad ve Tebliğ Metodu

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.