TEBBET SURESİ’NİN OKUNUŞU - ANLAMI - TEFSİRİ

Tebbet ne demektir? Tebbet Suresi ne zaman ve nerede inmiştir? Tebbet Suresi’nin okunuşu, anlamı ve tefsiri nasıldır? İşte Tebbet Suresi hakkında bilgiler...

Tebbet Sûresi, Mekke döneminde inmiştir. Sûre, 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.

TEBBET SURESİ DİNLE - VİDEO

TEBBET SURESİ ARAPÇA

TEBBET SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.

2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb.

3- Seyaslâ nâran zâte leheb.

4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab.

5- Fî cîdihâ hablun min mesed.

TEBBET SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.

2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı)

3- (O) alevli bir ateşe girecektir.

4- Karısı da, odun hamalı (ve),

5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

TEBBET SURESİ’NİN KISA TEFSİRİ

TEBBET SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

  • Tebbet Sûresi’nin Nüzûlü

Tebbet Sûresi Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha Sûresi’nden sonra, Tekvîr Sûresi’nden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ Tepesi’ne çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağırarak onlara İslâm’ı tebliğ etmiş; ancak Resûlullah’ın amcası Ebû Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” demesi üzerine bu sûre inmiştir. (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 111; Taberî, XXX, 217-218)

  • Tebbet Sûresi’nin Adı/Ayet Sayısı

Sûre adını ilk âyetinde geçen ve bu bağlamda “kurusun!” şeklinde beddua anlamı taşıyan tebbet kelimesinden almıştır. Ayrıca “Mesed, Leheb, Ebû Leheb” adlarıyla da anılmaktadır.

  • Tebbet Sûresi’nin Konusu

Tebbet Sûresi’nde Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.

TEBBET SÛRESİ’NİN ÖNEMİ!

TEBBET SÛRESİ’NDE ANLATILAN GERÇEK

NAMAZDA OKUNAN SURELER

AYETEL KÜRSİ’NİN OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİ

YASİN SURESİ DİNLE (ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU)

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

  • Allah razı olsun hocam çok güzel anlatmış açıklamışsınız Rabbim bizleri yolundan ayırması n

Yorum Ekle