Stres Göze Vurur mu?

Ağrı yok, hiçbir belirti yok. Ama gözlerinizde görme kaybı oluşmaya başladı. Santral Seröz Koryoretinopati (SSR) hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Başka nedenler de var ama erkeklerde 3 kat fazla görülen SSR gelişimi için en önemli risk faktörü stres. Ayrıntıları Prof. Dr. Banu Açıkalın anlattı.

Göz sağlığı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Gözlerimiz sayesinde dünyayı keşfediyor, güzellikleri görüyor ve deneyimleme fırsatı yakalıyoruz. Bazen ağrı ve belirtisiz olarak gelişen hastalıklar ise, gözlerimizi tehdit ediyor. Santral Seröz Koryoretinopati bu hastalıkların başında geliyor. Göz sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturan bu hastalık, erken teşhis ve tedavi olmadığında kalıcı görme kaybına yol açıyor.

STRES GÖZE DE ZARAR

Santral Seröz Koryoretinopati, kısaca SSR’nin göz sağlığını tehdit eden önemli bir rahatsızlık olduğunu belirten Prof.Dr. Banu Açıkalın, “Nedeni tam olarak anlaşılmayan bu hastalıkta belirli risk faktörleri etkili oluyor. Stres, sigara kullanımı, travma, yüksek tansiyon ve uzun süreli steroid kullanımı risk faktörleri arasında sayılıyor. Özellikle stres altında olan kişilerde ve steroid kullananlarda görülme sıklığı daha yüksek” dedi. Çoğu hasta tarafından strese bağlı görme noktasında sıvı birikimi olarak bilinen rahatsızlık, 20-80 yaş arası tüm bireylerde görülebiliyor. Yaygın olarak 30-50 yaş arası erkeklerde görülen SSR üzerine yapılan araştırmalar, erkeklerin kadınlara göre en az 3 kat daha fazla risk taşıdığını ortaya koyuyor.

RETİNADA ŞİŞME OLUŞUYOR

Santral Seröz Koryoretinopati’nin gözün arka kısmında yer alan retina tabakasının altında sıvı birikmesiyle oluştuğunu ifade eden Açıkalın, “Bu sıvı birikimi nedeniyle, retina dokusunda şişme ve dejenerasyon meydana geldiği için görme yeteneğinde bozulmaya yol açıyor. Genellikle yavaş ve ağrısız bir seyir izleyen hastalık, tedavi edilmediğinde veya tekrarladığında ciddi görme sorunlarına yol açıyor” diye konuştu.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Kişiden kişiye farklı belirtiler gösteren hastalıkta en sık karşılaşılan belirtilere dikkat çeken Prof. Açıkalın, “Bulanık ve bozulmuş görüntü, görme alanında karartılar veya lekeler, renklerde solukluk ve görme netliğinde azalma oluşabiliyor. Bu belirtiler, hastalığın ilerleyişine ve etkilenen göz bölgesine bağlı olarak değişebilirken, hastalık genellikle yalnızca bir gözü etkiliyor. Nadir durumlarda ise her iki gözde de belirtiler görülebiliyor” şeklinde konuştu.

KRONİKLEŞİRSE TEDAVİ ŞART

Hastalık genelde kendiliğinden düzelse de belirtiler uzun süre devam edebiliyor. Hastalığın kronik hale gelmesi halinde tedavi gerektiğini söyleyen Açıkalın, “Göz doktoru kişiye uygun tedavi yöntemini belirleyecektir. Tedavi seçenekleri arasında göz muayenesi ve testlerle hastalığın teşhisi, ilaç tedavisi ve lazer tedavisi yer alıyor” şeklinde konuştu.

Açıkalın sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, stresten uzak durmak ve düzenli göz muayenelerine önem vermek, göz sağlığını korumak için önemli adımlar. Gözlerimiz yaşamın ışığı ve onlara iyi bakmak, kaliteli bir yaşamın anahtarı. Onlara gerekli özeni gösterin ve sağlıklı bir geleceğe adım atın.”

İslam ve İhsan

EN STRESLİ 10 MESLEK BELİRLENDİ

En Stresli 10 Meslek Belirlendi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.