SON HAK DİN

İslâm dini, son hak din olduğu için hak dinin temel prensipleri kesin bir şekilde ortaya konarak, zamana ve mekana göre değişebilecek nitelikte hükümler, ilim adamlarının içtihatlarına bırakılmıştır. Müslümanlığın kıyamete kadar sürmesini ve her asırda hak din niteliğini devam ettirmesini sağlayan da bu niteliğidir.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dîninizi kemâle erdirdim, size nîmetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı beğendim…” (Mâide, 3)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Cibril (as) bana Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söyledi: Bu din (yani İslâm) zâtım (kendim) için seçtiğim bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız sürece bu iki hasletle ikrâm ediniz.” (Kenzü’l-ummâl, VI, 392)

Hz. Ömer (ra)’dan rivâyet edildiğine göre yahudilerden bir adam kendisine şöyle demiştir: “Ey mü’minlerim emîri! Kitabınız (Kur’ân) da okuduğunuz öyle bir âyet var ki o biz Yahudi toplumuna inseydi biz o günü bayram ilan ederdik.”

Hz. Ömer (ra): “Bahsettiğin âyet hangisidir?” diye sorunca, Yahudi: “Bugün sizin için dîninizi kemâle erdirdim…” âyetidir. dedi. Ömer (ra) şöyle buyurdu:

“Biz bu âyetin Peygamber (as)’a nâzil olduğu günü ve yeri biliyoruz. Bu âyet, Cuma günü Rasûlullah (sav) Arafat’ta iken nâzil olmuştur.” Hz. Ömer böyle cevap vererek o günün bizim içinde bayram olduğuna işâret etmiştir.

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân 4. Cilt, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle