Siyer Okumaya Nereden Başlamalı?

Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatını konu alan siyer kitaplarını okumaya nereden başlamalıyız?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) en güzel örnek, en kâmil insan, en büyük rehberdir. O’nun (s.a.v) halinden, davranışlarından, sözlerinden alacağımız en ufak bir hissenin ahirette bizi karşılayacak büyük bir sermaye olacağını biliriz. Nitekim Âl-i İmrân Suresi 31. ayette de buyurulduğu üzere Allah’ın (c.c) kullarını sevmesi ve günahlarını bağışlaması Rasûlullah’a (s.a.v) ittibâ etmek ve yolunu takip etmekle mümkündür.

O’nun ahlakıyla ahlaklanmak, sünnetini tatbik etmek ve böylece Allah Teâlâ hazretlerinin sevgisine ve mağfiretine mazhar olmak için önce Rasûlullah’ı sevmek, sevmek için de tanımak gerekir. Nitelikli bir siyer okuması yapmak ve O’nu tanımak için gayret sarf etmek her Müslümanın daima gündeminde olması gereken bir davranıştır. Bunun yolu da şüphesiz siyer okumaktan geçer.

Siyer okumaya nereden ve nasıl başlamalıyız sorusunun cevabı herkes için değişiklik gösterebilir, fakat biz başlangıç kitapları olarak bazı siyer kaynaklarını bu sayfalara taşıyarak en azından yol açmaya çalıştık. Burada zikrettiğimiz eserlerin müellifleri ve O’nun mübarek izini takip etmek niyetiyle eser veren diğer zevat da ifade etmektedirler ki Rasûlullah’ın (s.a.v) müstesna şahsiyetini ve mübarek hayatını tam olarak anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Lakin bu uğurda sarf edilen en ufak bir çaba dahi büyük bir bereket vesilesi olacak, Rabbimizin rahmetini celbedecektir. Allah Teâlâ, siyer ve sünnetin sarih bir biçimde anlaşılması, O’nun (s.a.v) sevgisinin kalplere aşılanması için eser verenlerden razı olsun.

  • Tanıdıkça severiz Şemail-i Şerif Şerhi

Mehmet Yaşar Kandemir

O (s.a.v) insanların en güzeli, yaratılış bakımından en üstünüydü. Allah Teâlâ Efendimiz’i (s.a.v) her yönden kâmil bir insan, emsalsiz bir örnek şahsiyet olarak yarattı ve O’nu tanımayı, O’na uymayı kullarına emretti. Nitekim Allah (c.c) Kur’an-ı Kerîm’de “İçinizden Allah’ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır.” (el-Ahzâb,21) buyurmaktadır.

Peygamberimiz hakkında yazılan kitaplardan O’nun dış görünüşünü, huylarını, ahlakını anlatan kitaplara Şemail denmektedir. Şemail kitaplarının en meşhurlarından biri İmam Tirmizî’nin Şemail-i Şerif’idir. Muhterem Mehmet Yaşar Kandemir Hoca’nın şerh ederek yayına hazırladığı eser başlangıç bir eserden sonra Efendimizi daha yakından tanımak için başucu yapılacak bir kitaptır.

  • Hürmetin En Büyüğü O’na Şifa-i Şerif Şerhi

Mehmet Yaşar Kandemir

Rasûl-i Ekrem’in yüceliğini, ona gösterilmesi gereken saygıyı, bu saygıda kusur edenlerin durumunu anlatan bu kadim eserde müellif Kādî İyâz (ö. 544/1149) Şifâ eserini, Resûl-i Ekrem’in peygamberliğini inkâr eden ve mûcizelerine dil uzatanlar için yazmadığını ifade ediyor. O, kitabını Rasûlullah’ın davetini kabul edenlerin ona olan sevgisini arttırmak, sünnetine daha fazla sarılmalarını sağlamak ve imanlarını kuvvetlendirmek amacıyla telif ettiğini söylüyor (eş-Şifâ, nşr. Abduh Ali Kûşek, s. 307).

Muhterem Mehmet Yaşar Kandemir Hoca, bir Osmanlı geleneğini yaşatmak suretiyle yıllarca Eyüp Sultan Camii’nde Şifa dersleri yapmış ve sonrasında da Şifa-i Şerif’i günümüz diline uygun bir şekilde şerh ederek yeniden yayına hazırlamıştır. Şifa-i Şerif, Rasûlullah’a hürmet ve muhabbetin nasıl olması gerektiğini öğrenmek, O’nun mucizelerinden ve hayatından hususi dersler çıkarmak için okunması gereken büyük bir eserdir. Yıllarca milletimizin de itibar ettiği bu büyük eserin Kandemir hocanın titizliği ve ilim hassasiyeti ile kıymetinin daha da arttığını ifade etmek gerekir.

  •  En Sevgiliyle Buluşmak Rasûlullah’ın (s.a.v) Hutbeleri

Kur’an-ı Kerîm’de Rabbimiz (c.c) muhtelif ayetlerde kendisi ile beraber Rasûlullah’a da (s.a.v) itaat etmemiz gerektiğini bildirmiştir. Bu açıdan O’nun fem-i muhsinlerinden dökülen her söz, bize naklolan her nasihat, can kulağıyla dinlememiz, öğrenip anlamamız ve hayatımıza aksettirmemiz gereken pek mühim ifadelerdir. Ashâb-ı Kiram ve onları takip eden âlimler silsilesi ki Allah onlardan razı olsun, Efendimiz’in sözlerini bize sahih ve güvenilir bir şekilde aktarmak için birçok eser vermişler, her türlü gayreti göstermek suretiyle bize kadar taşımışlardır. Hiç şüphesiz bu sözlerin en önemlilerinden bir sınıf da O’nun mübarek minberinden Ashab-ı Kiram’a  irad ettiği hutbeleridir. Bu hutbelerden 522 tanesinin oluşturduğu bir derleme Siyer Yayınları tarafından “Rasûlullah’ın (s.a.v) Hutbeleri” ismiyle yayına hazırlandı. Arapça orijinal metinle Türkçe tercümesi birlikte basılan eser Efendimizin hutbelerinin akıcı ve derin muhtevasını sunuyor ve bizi hadis okumanın doyumsuz lezzeti ile tanıştırıyor.

  • Riyâz-üs'Salihîn

İmam Nevevî’nin günlük hayatımızda faydalanacağımız hadisleri derlediği Riyâz-us Salihîn isimli eseri isminin de ifade ettiği şekilde salihlerin bahçesi olarak ümmet nezdinde büyük bir itibar ve rağbete sahip olmuştur. Kütüb-ü Sitte’den ve diğer mühim hadis kaynaklarından alarak derlenen bu eser gerek tertibi ve gerekse usulü ile bir ferdin toplumsal hayatta karşılaşabileceği birçok meseleyle ilgili aydınlatıcı ve kapsayıcı bir yol haritası sunuyor. Kur’an ve Sünnet ışığında Efendimiz’in ahlakıyla ahlaklanmak isteyen her müslümanın başucu kitabı olabilecek Riyaz-us Salîhin’in Tükçe’deki en geniş baskısı muhterem Yaşar Kandemir, İsmail Lütfi Çakan ve Raşit Küçük Beyefendiler tarafından hazırlanan şerhidir ve Erkam Yayınları arasından çıkmıştır.

Allah tüm bu eserlerden istifade etmeyi ve Rasulullah Efendimiz’in ahlakından hissemend olabilmeyi bizlere nasip eylesin.

  • Hazret-i Muhammed Mustafa 1-2 (Osman Nuri Topbaş)

Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin Mekke Devri ve Medine Devri alt başlıklarıyla hazırlanan iki ciltlik eseri siyer hakkında genel bir malumat kazanmak isteyen herkesin okuması gereken mühim bir kaynak. Eserde Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v) viladetlerinden vefatlarına kadar olan hadiseler, bu hadiselerle ilişkili ayetlerle birlikte inceleniyor. Bu eser Efendimiz’in (s.a.v) şahsını ve davranışlarını birçok yönden tanıyıp öğretiyor. Annesine ve kendini yetiştiren diğer akrabalarına vefalı bir çocuk ve genç olarak, ticarette adil ve dürüst bir tüccar olarak, ev hayatında gönlü muhabbet ve merhametle dolu bir eş ve baba olarak, devlet ve toplum idaresinde adil ve yüksek görüş sahibi bir yönetici olarak Peygamberimizi tanımak isteyenler bu eserle siyer okumalarına başlangıç yapabilirler. Eser inanıyoruz ki Efendimizi doğru tanımak, O’nunla daha yakından irtibat kurmak ve O’na olan muhabbetimizi artırmak için herkese tavsiye edilecek örnek bir eserdir.

Hazret-i Muhammed Mustafa-1 kitabının temini için tıklayınız.

Hazret-i Muhammed Mustafa-2 kitabının temini için tıklayınız.

Kaynak: Muhammet Ömer Kurnaz, Altınoluk Dergisi, 2020 - Ekim, Sayı:416

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.