Sigara ve Nargile Kullanımı Kulak Çınlaması Riskini Artırıyor

Doç. Dr. Deniz Baklacı, "Sigaranın iç kulaktaki kan dolaşımını etkilediği ve iç kulaktaki sıvıların düzenlenmesinde, azalıp artmasında etkili olduğu biliniyor." dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Baklacı, kulak çınlamasının iyi huylu patolojilerden tümöral oluşumlara kadar geniş çeşitliliğe yayıldığını belirterek, sigara ve nargile kullanımının çınlamayı artıran faktörler arasında bulunduğunu söyledi.

Baklacı, kulak çınlamasının herhangi bir akustik bir ses uyarısı olmaksızın kulaklarda ve kafa içerisinde algılanan çınlama olarak tanımlandığını belirtti.

Toplumda her 10 kişiden birinin hayatının belli döneminde çınlama sorunuyla karşılaşabildiğini aktaran Baklacı, "Yaşla birlikte çınlama sıklığında artma meydana gelmektedir. Normal popülasyonda bu oran yüzde 15-20'yken, 65 yaş ve üzerinde bu oran yaklaşık yüzde 35-40'lara kadar çıkmaktadır." dedi.

Baklacı, çınlamanın oluşum mekanizmasının tam olarak bilinmediğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Çınlama dediğimiz aslında bir üfürümden nabız sesine kadar veya bir su akar sesi şeklinde tariflenebilir. Bunlar oluşum nedenlerine göre farklı semptomlarla hastalarda karşımıza çıkabilmektedir. Çınlamanın pek çok nedeni var. Bunlar iyi huylu patolojilerden tümöral oluşumlara kadar geniş çeşitliliğe yayılmakta. Beslenme alışkanlıkları, tuzlu ve yağlı beslenme, susuzluk, yorgunluk, stres gibi faktörler tetiklerken, sigara ve nargile kullanımı çınlamayı artıran faktörler arasında yer alıyor."

"Sigara iç kulaktaki kan dolaşımını etkiliyor"

Çınlamanın ne kadar süredir olduğu, işitme kaybının eşlik edip etmediği, ne zaman artış ve azalış gösterdiği ile şeklinin bilinmesinin önemli olduğunu anlatan Baklacı, "Biz hastalardan aldığımız hikayeye göre tedavi planı çiziyoruz. Bunu işitme testi, MR, tomografi gibi görüntülemeler sonrası açığa çıkarabiliyoruz." diye konuştu.

Baklacı, çınlamanın nedenlere bağlı olarak değişmekle birlikte tedavisi olan bir hastalık olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle hastaya medikal tedaviler uyguluyoruz. Bazı moleküller var, bunları en az 3 ay süreyle kullanıyoruz. Fayda görmeyen hastalarda farklı molekülleri değiştirerek veya kombinasyon şeklinde kullanabiliyoruz. Hastaya bu esnada yaşam tarzı değişiklikleri uygulayarak, sigaradan uzak, beslenmesine dikkat ederek, düzenli spor yaparak, stres ve yorgunluktan da mümkün olabildiğince uzak kalmasını öneriyoruz. Sigaranın iç kulaktaki kan dolaşımını etkilediği ve iç kulaktaki sıvıların düzenlenmesinde, azalıp artmasında etkili olduğu biliniyor. Bu açıdan sigara içenlerde bu belirtilerin daha çok ve dirençli olduğunu görüyoruz."

Baklacı, medikal tedavilerden fayda görmeyen hastalar için çınlama maskeleme terapisi ile akupunktur alternatif tedavisinin seçenekler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.