SEYYİD TAHA EL-HAKKARİ HAZRETLERİNİN HİKMETLİ SÖZLERİ

Seyyid Taha El-Hakkari Hazretlerinin hikmetli sözlerinden bazıları...

“Bu yüce yola intisâb edenlerin faydası, ana-babalarına ve atalarına da ulaşır.”[1]

“Amellerinizi toprağa gömmeyiniz! İnsanın kendini beğenmesi; amellerini mezara gömerek yok etmesi gibidir. Hiçbir şey, insanın kendini beğenmesi (ucub) kadar, amelleri hebâ etmez.”[2]

“Hak dostlarını inkâr edenden ve bid’at ehlinden, aslandan kaçar gibi kaçın! Münkirin ekmeğini yiyenin kalbi, zikre karşı kırk gün ölü gibi olur. Bu münkirler, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in zamanında olsalardı, O’na îmân etmezlerdi.”[3]

“Kimin ihlâs ve muhabbeti olur da şerîate uygun amel işlerse, hiç şüphesiz o, Allâh’ın velî kullarındandır, isterse hiç kerâmeti görülmesin! Kimin de ihlâsı, muhabbeti ve amel-i sâlihleri yoksa, ondan kerâmetler zuhûr etse bile, bunlar kerâmet değil istidrâcdır. Allah cümlemizi bu hâle düşmekten muhâfaza buyursun!”[4]

Tâha’l-Hakkârî Hazretleri:

“Misvak kullanıldıktan sonra kılınan bir rekât namaz, misvaksız kılınan yetmiş rekâttan daha hayırlıdır.” (Ahmed, VI, 272) hadîs-i şerîfine şu mânâyı verirdi:

“Hadiste geçen «sivâk» kelimesi misvakla dişleri temizlemek mânâsına geldiği gibi, «senden başkası» anlamına da gelir. Bu durumda hadîs-i şerîfe şöyle bir mânâ da verilebilir:

«Kendini ve dünyevî şeyleri terk ederek Rabbine yönelip O’nun huzûrunda olduğunu hissederek kıldığın bir rekât namaz, gafletle kıldığın yetmiş rekâttan daha hayırlıdır.»”[5]

DİPNOTLAR

[1] Bkz. Salih Uçan, a.g.e, s. 163, 108, 118, 121, 231, 257.

[2] Salih Uçan, a.g.e, s. 156.

[3] Salih Uçan, a.g.e, s. 44.

[4] Salih Uçan, a.g.e, s. 300.

[5] Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Altın Silsile, s. 202.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle