ŞEYH EEDEBALİ HAZRETLERİ'NİN GÖNÜL ESERİ

Şeyh Edebali Hazretleri’nin en büyük eseri, birçok zevât-ı kirâmın yaptığı gibi kitaplar değil, birbirini takip eden îman ve İslâm yolunda seferber mücâhid nesiller olmuştur. Bu anlamda 623 senelik Osmanlı cihan devleti de Edebali silsilesinin böyle bir gönül eseridir.

Edebali Hazretleri, Osman Gâzi’ye gerçek zaferin “nefsini aşmak ve onun aldatmacalarına kanmamak” olduğunu öğretti. Kendisinden sonra gelen mânevî ricâl de, Osman Gâzi silsilesine aynı teveccühte bulundu.

Bu Allah dostları, devlet ve milletin iptilâ, musîbet ve gâilelerden bunalan ve yorulan gönüllerine birer merhem ve şefkat kucağı olmuşlardır. Devletlerin kaderlerinde rol sahibi kahramanlar, her zaman bu irşad ve rûhâniyete muhtaç olagelmişlerdir.

Hak dostları, bu kahramanların gönül âlemlerini zenginleştirerek onları, İslâm, Kur’ân ve Sünnet’in dillere destan bir hürmet ve muhabbetiyle feyizlendirmişlerdir. Zaferlerinin aslî sebeplerinin ve sırrının şuûruna erdirmişlerdir. Dünyanın en heybetli neslini ortaya çıkarmışlar, bu aşk ve vecd, 1. Murad’ın şehâdeti gibi fedâkârlıklarla kemâle ermiştir. Medîne-i Münevvere müdâfaası için Yemen çöllerinde karargâh kuran bu nesil, i‘lâ-yı kelimetullâhı dünyanın dört bir yanına şerefle taşımıştır.

İşte bu cengâver ruhlar, kanlarının son damlalarına ve nefeslerinin son ânına kadar Hazret-i Peygamber –sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mânevî, şerefli neferleri oldular. Bu nesil, İstanbul surlarına ateş lavları arasında tırmanırken şehîd olabilmenin aşk ve şevki içinde:

–Bugün şehîdlik sırası bizde!” diyerek birbiriyle yarış ediyordu. İşte bu yarışın temelini oluşturan kâmil ruhlar, toprak altında çürümez. 623 senelik Osmanlı cihan devleti de, Edebali silsilesinin böyle bir gönül eseridir. Denilebilir ki, Edebali Hazretleri’nin en büyük eseri, birçok zevât-ı kirâmın yaptığı gibi kitaplar değil, birbirini takip eden îman ve İslâm yolunda seferber mücâhid nesiller olmuştur.

Böylece Hazret-i Peygamber –sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den iktibas olunup sahâbe neslinde tezâhür eden o ruh, Şeyh Edebali ve emsâli Hak dostlarının aşk, vecd ve rûhâniyetleri ile Osmanlı tarihinin müteselsil cengâver nesillerine intikâl ettirilmiştir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, Erkam Yayınları, 2013, İstanbul

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle