SEMA EHLİNİN YERYÜZÜNE İNMESİ NASIL OLACAK?

Sema ehli kimlerdir? Sema ehlinin yeryüzüne inmesi nasıl gerçekleşecek?

Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in şefaati ile artık Mahşer meydanındaki korku ve sıkıntı dolu bekleyiş sona erecek ve hesap görülmeye başlanacaktır. Bunun için semâ ehli, bir rivâyete göre kulların amel defterleriyle birlikte[1] yeryüzüne inip onların etrafını kuşatmaya başlar.

SEMA EHLİ KİMLERDİR?

Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.” (el-Furkân, 25)

“İşte o gün, gerçek mülk (hükümranlık) çok merhametli olan Allâh’ındır. Kâfirler için de pek çetin bir gündür o.” (el-Furkân, 26)

SEMA EHLİNİN YERYÜZÜNE İNMESİ

İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhumâ- bu âyet-i kerîmeleri tilâvet ettikten sonra, bu büyük hâdisenin nasıl vukū bulacağını şöyle nakletmiştir:

“Dünyanın semâsı yarılır ve bütün katlardaki melekler yere iner. Birinci kat semânın ehli iner; onlar yeryüzündeki cinlerden ve insanlardan daha fazladır.

Dünya halkı onlara:

«‒Rabbimiz aranızda mı?» diye sorarlar.

Onlar da:

«–Hayır!» derler.

Sonra ikinci kat semânın ehli iner. Onlar da birinci kat semânın ve yeryüzü ehlinin hepsinden daha çoktur.

Yeryüzü halkı:

«‒Rabbimiz aranızda mı?» diye sorarlar. Onlar da:

«–Hayır!» derler…

Bu şekilde yedinci kat semâya kadar bütün melekler sırayla iner ve saf saf dizilirler.[2] Her katta bulunan melekler, kendilerinden önce inen ve yeryüzünde bulunanların tamamından daha fazladır.” (Hâkim, IV, 613/8699)

Dipnotlar:

[1] Bkz. Rûhu’l-Beyân, c. 13, s. 531.

[2] Bkz. en-Nebe’, 38; el-Fecr, 22. Krş. ez-Zümer, 75.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ebediyet Yolculuğu, Erkam Yayınları

HZ. İSA (A.S.) DÜNYAYA TEKRAR GELECEK Mİ?

HZ. İSA (A.S.) DÜNYAYA TEKRAR GELECEK Mİ?

AHİRET HAYATININ EVRELERİ NELERDİR?

AHİRET HAYATININ EVRELERİ NELERDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle