Sancaktepe Musa Efendi AİHL 9. Sınıf Lise Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı

Sancaktepe Musa Efendi AİHL 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 9. sınıf Lise Yetenek Sınavı başvuruları başladı. Sınav başvuruları 20-26 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak.

Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 9. sınıf Lise Yetenek Sınavı başvuruları başladı.

ÇİFT KANATLI EĞİTİM İMKANI

Sancaktepe Musa Efendi AİHL, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı «Hâfızlık Pekiştirme ve İlahiyat Odaklı» proje okulu olarak faaliyet gösteriyor.

Çift kanatlı eğitim imkanı ile hem okul hem İslami ilimler eğitimi veriyor.

MUSA EfFENDİ AİHL’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Liseye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen hâfızlık belgesine sahip 8. sınıftan mezun olmuş erkek öğrenciler başvuru yapabiliyor.

MUSA EFENDİ AİHL’NİN ÖĞRENCİLERE SUNDUĞU İMKANLAR NELER?

Liseden mezun olan öğrenciler üniversite tercihlerinde İlâhiyat ve İslâmi İlimler Fakültelerini tercih etmeleri halinde YÖK tarafından hâfız öğrencilere ayrılan % 10’luk kontenjandan faydalanabiliyor.

Musa Efendi AİHL’yi kazanan öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı tarafından burs imkanı sağlanıyor.

Musa Efendi AİHL’de lise eğitiminin yanında öğrecilere;

  • Düzenli hâfızlık tekrarı
  • Arapça ve temel İslâm ilimlerinde destek
  • Tâlim, tashîh-i huruf, dînî mûsıkî ve kıraat dersleri
  • Osmanlıca, edebiyat, hitâbet seminerleri
  • Meslekî tatbikat gibi imkânlar sunuluyor.

LİSE YETENEK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 9. sınıf Lise Yetenek Sınavı başvuruları 20-26 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak.

Yetenek sınavı ise 1 Temmuz 2022 Cuma günü yapılacak.

LİSE YETENEK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Aday öğrenciler,

sancaktepemusaefendiaihl.meb.k12.tr web adresinden veya 0216 514 75 01 | 0544 280 68 49 nolu telefonlar aracılığıyla ayrıntılı bilgi alabilir veya başvurularını yapabilirler.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.