SALAVAT GETİRMEK

Salavat nedir? Peygamberimize -sallâllâhu aleyhi ve sellem- salavat nasıl getirilir? Peygamberimize -sallâllâhu aleyhi ve sellem- salavat getirmek Müslümanlara neler kazandırır? Salavat getirmenin okunuşu, anlamı ve fazileti...

Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ismi zikredildiğinde yapılan duâ demektir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

  • Salavat Okunuşu ve Anlamı:

Salavat  Okunuşu: “Âllâhümme salli alâ Muhammed.”

Salavat Anlamı: “Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salat ü selam eyle.” demektir.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salavât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (Ahzâb, 56)

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdular:

“Cuma günü bana çok salavât getirin! Zira o gün, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür. O gün bir kişi bana salât ettiğinde onun salâtı mutlakâ bana arz edilir. Salavât getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder…” (İbn-i Mâce, Cenâiz, 65. Ebû Dâvûd, Salât 201/1047, Vitr 26)

SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Übey bin Kâ’b -radıyallahu anh- şöyle anlatır:

Peygamber Efendimiz’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“-Yâ Resûlâllah! Ben Siz’e çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?” diye sordum.

“-Dilediğin kadar.” buyurdular.

“-Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?” diye sordum.

“-Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için iyi olur.” buyurdular.

“-Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım!” dedim.

“-Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur.” buyurdular. Ben yine:

“-Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?” diye sordum.

“-İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için hayırlı olur.” buyurdular.

“-Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinden Sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?” deyince:

“- O takdirde Allah Teâlâ, dünya ve âhirete âit bütün arzularını ihsân eyler ve günahlarını bağışlar!” buyurdular. (Tirmizî, Kıyâmet, 23/2457; Hâkim, II, 457/3578; Beyhakî, Şuab, III, 85/1418; Abdurrezzâk, II, 214)

PEYGAMBERİMİZLE KALBİ BİRLİKTELİĞİMİZİ NASIL DEVAM ETTİRİRİZ? - VİDEO

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • RAHMAN RAHİM ALLAH’IN İSMİYLE O Kİ: SİZİN Üzerinize SALÂT EDER Ve ONUN MELEKLERİ DE SİZİ, Karanlıklardan AYDINLIĞA ÇIKARMASI İçin. O, MÜ’MİNLERE RAHÎM’dir. 90-33/Ahzâb-43

Yorum Ekle