ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMAK NEDEN FAZİLETLİ?

“Üç Aylar”ın ikincisi olan Şaban ayında Peygamber Efendimiz’in tuttuğu ve tutulmasını tavsiye ettiği oruç ve bu orucun fazileti...

Âişe-i Sıddîka -radıyallâhu anhâ- Ebû Seleme’ye -radıyallâhu anh- tahdîs edip, şöyle demiştir:

“Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hiçbir ayda Şaban ayındakinden daha çok, nâfile oruç tutar değildi. Çünkü Nebiyy-i Zişan, Şaban ayının çoğunda oruç tutardı. Ve:

-Amellerden (devâm etmeye) gücünüzün yeteceği miktârı alınız. Çünkü Allah, sizler (amelden) bıkmadıkça (sevâb vermekten) bıkmaz.” buyururdu. (Müslim, 2/811) Ve Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e en sevimli olan namaz, az olsa bile üzerinde devâm edilen namazdı. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, herhangi bir (nafile) namazı kılmaya başlayınca ona devâm ederdi.” (Sahîh-i Buhâri, Kitâbu’s-Savm 1836)

Gunyetü’t-Tâlibîn’de Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin -rahimehullâh ve kuddîse sirrûh- Şaban ayı ile ilgili olarak naklettiği hadîs-i şerîfler meâlen şöyledir:

Âişe-i Sıddîka -radıyallâhu anhâ- şöyle demiştir:

“Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- öyle oruç tutardı ki, Biz artık orucu bırakmayacak, der idik. Peşpeşe günlerce oruç tutmadığını görünce, Biz, Rasûlüllâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- artık oruç tutmayacak, der idik. Şaban ayında oruç tutmak, O’na daha sevgili idi. Ben:

-Ey Allâh’ın Rasûlü!.. Şaban’da senin (çok) oruç tuttuğunu görüyorum. (Bunun hikmeti nedir? diye sordum.) Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Ya Âişe!.. Bir sene içinde ölecek olan kimselerin isimleri bu ayda (yaşayanların) defterinden silinip, Azrâil’e -aleyhisselâm- teslîm edilir. Oruçlu olduğum halde, ismimin defterden silinip, (diğer deftere kaydedilmesini) arzu ederim.” buyurdu.

Ümmü Seleme -radıyallâhu anhâ- şöyle demiştir:

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ramazan’dan sonra en fazla orucu Şaban (ayın)da tutardı. Bunun sebebi, o sene içinde ölecek olanların isimlerinin, Şaban’da diriler defterinden, ölüler defterine geçirilmesidir. Bir kimse yolculuğa çıkar. (Halbuki onun ismi yaşayanlar defterinden çıkarılıp) o sene ölecek olanların defterine yazılır.” (Gunye 1/186-187)

“Hz. Enes’den -radıyallâhu anh-; Rasûl-i Ekrem’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- en fazîletli oruçtan soruldu. Buyurdular ki:

-Ramazan-ı şerîfi tazim için tutulan, Şaban orucudur.”

“Hz. Âişe’den -radıyallâhu anhâ- Rasûlullah’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ayların en sevgilisi, kendisini Ramazan ayına kavuşturan Şaban ayı idi, demiştir... ” (Gunye 1/187)

Kaynak: Üç Aylar, Yusuf Demireşik, 288 Sayfa, Sultantepe Yayınları

ŞABAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

ŞABAN AYI NEDİR?

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle