Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

Sabah namazından sonra okunacak dua var mıdır? Sabah namazından sonra okunacak dualar ve anlamları...

“Kim sabahleyin üç def’a:

Arapça:

Türkçe Okunuşu: Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm.

Anlamı: Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım.» diyerek Sûre-i Haşr’ın sonundan üç âyet okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 22/2922)

“Sabaha çıkınca bin def’a

Arapça: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

Türkçe Okunuşu: Sübhanallahi ve bihamdihi.

Anlamı: Allah’ı hamd ile tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim.» diyen kimse nefsini Allah’tan satın almıştır.” (Heysemî, X, 151)

SABAH NAMAZINI KILDIKTAN SONRA ŞU DUAYI 7 KERE OKUMAK 70 BELAYI DEF EDER

Kim sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa:

«Arapça:

Türkçe Okunuşu: La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i).

Anlamı: Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hîle fâide vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir.» derse yetmiş türlü belâ ondan def olur.” (Ali el-Müttakî, II, 144/3519)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ

Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir." (Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr).

İslam ve İhsan

SABAH NAMAZINA KALKMAYI KOLAYLAŞTIRACAK 6 TAVSİYE

Sabah Namazına Kalkmayı Kolaylaştıracak 6 Tavsiye

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

SABAH DUASI

Sabah Duası

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Yaradan'a şükürler olsun ki bende bu ramazan namazıma başladım bana namazı sunan Rabbime sonsuz hamd ederim okadar huzurlu oluyorum ki namaz kılınca

  işlediginiz gunahlari insanlara duyurup onlari şahit etmeyin kardeşlerim gunahlar Allah ile kul arasinda kalmasi gerekiyormuş samimi bir tevbe edersiniz umulurki Allah tevbenizi kabul eder Allahın rahmet mağfireti çoktur büyuktür affeder ama kullar nesif taşıdığı için unutmaz onun icin hiç kimseyi günahlarimiza şahit tutmayalım samimi bir şekilde ve bir daha aynı günaha düşmemeye gayret göstererek tevbe edelim

  • Çok Güzel kelimeler:)

  Allah'ım kılmış olduğumuz namazları kabul eylesin inşallah

  Allha şükür 5 vakit namaza başladım 3 gündür aksatmıyorum ama bazen nefsime uyuyorum hatta bugün sabah namazına dakikalar kala gğnah işliyodumki son anda vaz geçtim ezanında okunmasıyla kendime geldim sabah namazını kıldım ve ardından tevbe namazı kıldım allah inşallah ümmedi muhammedin günahlarını affeder

  • Amin kardeşim

  • Ne guzel bisey yapmisin kardesim rabbim kabul etsin insallah selametle adina cok sevindim

  • Sabah namazının ardından nafile namaz kılımaz. Tevbe Namazı nafile bir namazdır. Kerahat vakitleri araştır.

  • Sabah namazindan sonra namaz kilinmaz diye biliyorum bi bilene danis

  Rabbim razı olsun inşaAllah

  Allah razı olsun

  Namaz uykudan hayırlıdır. Rabbim şükürler olsun ki sabah namazını kılmaya layık gördüğün bir kulunum...

  Müslüman demek şuurlu bilgili insan demek ...

  Esselatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır

  Şu duaların türkçe mealini de yazsanızda, Arapça bilmeyenler de faydalansa

  • Habere duaların Türkçe okunuşları da eklendi. Allah kabul etsin inşallah.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.