Sabah Duası

Peygamber Efendimizin öğrettiği ve sabah akşam okunmasını tavsiye ettiği dualar nelerdir? İşte sabah okunacak dualar...

Bismillah, her hayrın başıdır. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdu:

“Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir.” (Ali el-Müttekî, Kenzu’l-ummâl, I, 555, No: 2491)


Okunuşu:
“Bismillahirrahmanirrahîm.”

Anlamı: “Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile.”

SABAH OKUNACAK DUALAR

Peygamberimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kızı Hz. Fâtıma’ya -radıyallahu anh- sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah’a -celle celalühu- nasıl sığınmaları gerektiğini göstermektedir:

“Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım! Sen’in rahmetine iltica ediyor ve Sen’den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!” (Hâkim, I, 730)

Hz. Osman’dan -radıyallahu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdu:

“Kim akşamleyin üç defa:


Okunuşu:
“Bismillahillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm.”

Anlamı: «İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir» derse, sabaha kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez.” (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavât 13)

GÜNLÜK OKUNACAK DUALAR

SABAH AKŞAM OKUNACAK DUA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle