Rüzgarın Hızını Ölçen Drone Sinekler

Tekirdağ'da bir üniversite öğrencisi, insansız hava aracı (drone) kullanarak tasarladığı ve ''Sinek'' ismini verdiği aletle rüzgarın anlık hızını ölçüyor.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Enes Irmak, tasarladığı insansız hava aracının üzerine kurduğu motorların akım, gerilim ve anlık koordinatlarından elde ettiği verilerle rüzgar ölçümü yapmayı başardı.

Çalışma, 2. Uluslararası Marmara Robot Olimpiyatları"nda da serbest kategoride birinci oldu.

Irmak yaptığı açıklamada, NKÜ'deki eğitiminin yanı sıra, Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Bölümünde öğrenim gördüğünü ve enerji bilimine yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Rüzgar santrallerinin kurulması planlanan bölgelerde rüzgar ölçüm direği kullanılarak ölçüm yapıldığını, buna alternatif olarak drone kullanılması ile ilgili proje tasarladığını anlatan Irmak, "Rüzgar ölçüm direklerinin maliyetleri oldukça yüksek. Buna alternatif olarak, rüzgar ölçümünün drone ile yapılabileceğini düşündüm ve bunun için proje tasarladım." dedi.

Çalışmasında, arkadaşı NKÜ Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Onur Yartaşı'nın büyük desteğini gördüğünü ifade eden Irmak, "Yapım malzemelerini satın alarak kendi imkanlarımızla tasarladığımız drone ile havada rüzgarı 3 boyutlu ölçmeyi başardık. Yazdığım bir formül ile insansız hava aracından aldığımız veriler ve anlık koordinatlarla rüzgarın ölçümünü yapabiliyoruz. Arkadaşım da bu formüle uygun yazılım gerçekleştirdi. Bilgisayarda bu verileri hesaplayıp bize aktarıyor." diye konuştu.

SİNEK, RÜZGAR ÖLÇÜM MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK

Irmak, "Sinek" çalışmasıyla rüzgar ölçüm maliyetlerinin düşeceğini savundu.

Drone havalandıktan sonra üzerinde bulunan motorların farklı hızlarda çalıştığını aktaran Irmak, şöyle konuştu:

  • "Biz de diyoruz ki eğer bu rüzgarsız bir havada çalışsaydı nereye gidecekti. Ama bakıyoruz ki drone sabit kalmış, demek ki buna etki eden ters yönde bir rüzgar kuvveti var. Buradan çektiğimiz akım, gerilim ve anlık koordinatlarla buradan rüzgarın hızını buluyoruz. Ve rüzgarın şiddetini ve hızını üç boyutlu ölçmüş oluyoruz. Böylece insanlar direk dikmenin maliyetinden kurtulmuş olacak, rüzgarın hızını istedikleri yükseklikte 3 boyutlu olarak ölçebilecek."

Projede NKÜ ve Çorlu Kredi Yurtlar Kurumunun da kendilerine çok destek olduğunu aktaran Irmak, "Projemiz az da olsa bir maliyet gerektiriyordu. Başta okulumuz Namık Kemal Üniversitesine ve Çorlu Kredi Yurtlar Kurumuna teşekkür ediyorum. Bunun yanında da Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatlarında serbest kategoride birinci olduk. Gerçekleştireceğimiz yeni projeler için sponsor ve destekleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yartaşı da projede, insansız hava aracından alınan verileri işleyerek rüzgar ölçüm hesaplaması yapan bir bilgisayar yazılımı hazırladığını belirterek, "İnsansız hava aracından anlık olarak aldığımız verileri, bilgisayarda kendi yazdığımız yazılım yardımıyla işliyoruz. Bu sayede rüzgarın şiddetini ve hızını anlık olarak 3 boyutlu olarak hesaplayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: yenisafak.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.